Raads­bij­drage Vast­stelling bestem­mingsplan Het Munt­gebouw


Maiden­speech Lisanne Snippe

16 juni 2022

Dank u wel, voorzitter.

Hoewel ik over het algemeen weinig op heb met tradities – tradities, uit naam waarvan menig dieronvriendelijk gebruik wordt voortgezet – is het houden van een maidenspeech echter dusdanig onschuldig dat ik geen bezwaar kan maken. Ik zal het echter enigszins kort houden. Tot zover is het iedere maiden speecher vandaag gelukt binnen de spreektijd te blijven, en deze zeer prille traditie zou ik dan ook niet willen doorbreken. U hoort, de Partij voor de Dieren doet niet overal moeilijk over.

Voordat ik lid werd van de Partij voor de Dieren, stemde ik al jaren op de partij die consequent opkomt voor de belangen van de Aarde en ál haar inwoners. Halverwege 2019 werd ik lid, en eind 2019 begon ik als medewerker en commissielid voor de Utrechtse fractie. Ook in mijn hoedanigheid van raadslid zal ik de komende periode de belangen behartigen van dieren, de natuur, het klimaat, het milieu, en ook de kwetsbaarste mensen van onze gemeente Utrecht.

Voorzitter, bij de PvdD hebben wij weliswaar een ‘planeetbrede’ visie, maar voor het raadswerk dien je vaak de blik te richten op veel kleinere stukjes van de Aarde. Ik zoom nu graag in op Lombok, en specifieker, op het iconische Muntgebouw.

Zoals u weet is de Partij voor de Dieren scherp op festivalisering en allerhande vormen van overlast die ermee gepaard kunnen gaan. Wanneer de juiste maatregelen worden getroffen, zijn er echter wel mogelijkheden die benut kunnen worden. Wij staan positief tegenover de invulling die het Muntgebouw krijgt met de herbestemming. We zijn te spreken over de duurzaamheidsaanpassingen en ook het uitgangspunt van het DuMo-label A. Het terugbrengen van de bezoekersaantallen naar maximaal 500 in de horecacategorie A2, in combinatie met de sluitingstijd om 01.00u in het weekend, maken dat de plannen voor de Partij voor de Dieren acceptabel zijn geworden. Juist door in het Muntgebouw wat te faciliteren, hopen wij dat de druk op de binnenstad en buitenevenementen afneemt. Wat betreft de fietsparkeerplekken zouden wij graag zien dat de gemeente de aantallen verder opschroeft, net zoveel als er nodig zijn. Vandaar dat wij de motie Permanente fietsparkeerplekken Muntgebouw van Volt mede-indienen.

Tot slot: onze fractie zal scherp blijven op eventuele overlast rondom het Muntgebouw, en wij doen ook een beroep op het college om dit van meet af aan ook te zijn. Wanneer er zich wel overlastgevende situaties voordoen, zal onze fractie dan ook aan de bel trekken.

Voorzitter, dank u wel voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Kadernota cultuurparticipatie 2022-2030

Lees verder

Commissiebijdrage Commissie Energietransitie, Duurzaamheid en Wonen Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer