Commis­sie­bij­drage Commissie Ener­gie­tran­sitie, Duur­zaamheid en Wonen Voor­jaarsnota 2022


22 juni 2022

Vanavond beperkt mijn fractie zich hoofdzakelijk tot energie en klimaat.

Bij de Algemene beschouwingen maakte ik al een punt over de vreemde titel van het coalitieakkoord. In die zin dat de kansen gelijk moeten zijn, wonen betaalbaar, en klimaat is gewoon klimaat. Het stoort mijn fractie dan aan het woord klimaat geen ambitie is gegeven in de titel van het akkoord.

Dat komt waarschijnlijk ook door het feit dat de wethouder duurzaamheid een hekel lijkt te hebben aan de term klimaatneutraal. Dit woord komt nergens in het coalitieakkoord voor. En was de concrete ambitie eerst nog klimaatneutraal in 2030, toen klimaatneutraal zo snel mogelijk, nu wil Utrecht helemaal niet meer klimaatneutraal zijn.

De wethouder heeft in debatten hierover inmiddels aangegeven dat Utrecht nooit klimaatneutraal kan zijn, omdat er in Utrecht te weinig plek is. Maar dit als een feit accepteren is een blamage. Benoem dan dat je uiterlijk in 2050 klimaatneutraal bent, want dat zou Nederland dat in zijn geheel moeten zijn. Maar ook dat staat niet verwoord.

Sowieso staan er weinig concrete, met cijfers onderbouwde doelstellingen in de klimaatparagraaf. We zien er één. Namelijk voor zon op dak. En dat is sowieso een makkelijke ambitie, want –bijvoorbeeld – door landelijke wetgeving moeten alle nieuwe bedrijfspanden vanaf 2025 zon op dak krijgen, dus dan haal je die doelstelling wel. Mijn fractie vraagt zich dan af: waar werken we heen?

De Rekenkamer uitte in twee recente rapporten – over het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en het Utrechtse energiebeleid – de kritiek dat volstrekt onduidelijk is hoe inzet van budget daadwerkelijk bijdraagt aan inhoudelijke doelstellingen. (Als de inhoudelijke doelstellingen zo vaag en onnavolgbaar zijn, dan zie ik nieuwe kritische Rekenkamer-rapporten alweer verschijnen.) Mijn vraag aan de wethouder is: in hoeverre acht zij energieparagraaf, en dan de koppeling tussen inhoudelijke doelstellingen en financiële middelen, navolgbaar en controleerbaar. En kan zij toezeggen dat alle visies en plannen die hieruit voortvloeien Rekenkamer-bestendig zijn?

Mijn fractie wil het college uitdagen. Als klimaatneutraal niet de juiste term is, kunnen we dan een ándere doelstelling concreet maken? Bijvoorbeeld de uitstoot van CO2? Amsterdam zegt de reductie tot 60% te laten dalen in 2030. De gemeente Groningen bijvoorbeeld stelt in 2035 helemaal geen CO2 meer uit te stoten. Kan de wethouder toezeggen deze laatste ambitie te delen en er werk van te maken?

Ik vraag ook om heldere doelstellingen omdat we als Utrecht geselecteerd is als een van de 100 ‘Climate-neutral Cities’, die in het kader van een EU-missie in 2030 klimaatneutraal moeten zijn. Hoe geeft Utrecht inhoud aan deze missie? De Partij voor de Dieren vroeg bij de programmabegroting afgelopen november om aan dit programma deel te nemen, maar dit moet natuurlijk geen wassen neus zijn. De geselecteerde steden, Utrecht dus ook, ondertekenden een contract waarin de plannen om klimaatneutraliteit te bereiken uiteengezet worden. Hoe beziet de wethouder de verhouding tussen deelname aan dat programma en de eigen klimaatdoelstellingen? Gaan we toch klimaatneutraal worden? Ik hoop het.

Wat wij goed vinden: de energievisie wordt een klimaatvisie met aandacht voor mobiliteit en voedsel. Op voedsel kunnen wij heel veel winst boeken als we de overstap maken van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Kunnen wij de wethouder energie & klimaat uitdagen om ook de portefeuille eiwittransitie op zich te nemen?

Hier nog even op door: onze bestuurders reizen graag met hun ambtenaren om elders over klimaat en duurzaamheid te spreken. Wij zouden graag hebben dat vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht op conferenties over klimaat en duurzaamheid plantaardig eten en drinken. Vlees en zuivel hebben immers een flinke impact op het klimaat. Kan de wethouder dit toezeggen?

Tot slot, het coalitieakkoord stelt alle kansen voor duurzame energie-opwek te willen gebruiken. Dat vinden wij goed maar ook vanzelfsprekend. Jammer dat er in Rijnenburg een woonwijk staat gepland en de energie-opwek daardoor minder wordt dan het had kunnen zijn. Jammer ook dat bij plaatsing van windmolens alleen rekening wordt gehouden met belangen van omwonenden en niet die van dieren. Dat hadden wij daar graag benoemd gezien. Als we het toch hebben op locaties van opwek: is de wethouder bereid om naast de geluidswal bij de A12 meer geluidswallen naast snelwegen te laten bouwen en te benutten voor panelen aan te bevestigen? De Haarzuilense kant van de A2 lijkt ons een eerste mooie plek hiertoe en zo beschermen we het dorp ook tegen snelweggeluid. Graag een reactie.

Biomassa wordt benoemd als een tijdelijke oplossing, maar ook dit is weinig nieuws en wij hadden gehoopt hier een eindjaar te zien, natuurlijk met als doel dat dit de ontwikkeling van andere wel duurzame warmtebronnen aanjaagt.

Tot slot sluit ik me graag aan bij de vragen van CDA over ophalen bedrijfsafval.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Vaststelling bestemmingsplan Het Muntgebouw

Lees verder

Commissiebijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed coalitieakkoord en Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer