Commis­sie­bij­drage Ruim­te­lijke Ontwik­keling, Grond­zaken en Vastgoed coali­tie­ak­koord en Voor­jaarsnota 2022


22 juni 2022

Ik heb alleen een bijdrage over ruimtelijke ontwikkeling. Zal proberen een beetje tempo te maken. ‘Groei in balans’. Dat klinkt mooi, maar jammer genoeg houdt dit college vast (met een oplegger) aan de RSU dat uitgaat van groei, groei centraal stelt, en groei optimaal faciliteert. Het college stelt ook dat nieuwbouw natuurinclusief wordt. Ook dat klinkt goed, maar door de groei van de stad, komen dieren en de natuur maar al te gauw in de knel. Mensen zijn niet de enige dieren die te maken hebben met een wooncrisis. Dit hebben we gezien in Leeuwesteyn, waar er werd gebouwd alsof daar geen wilde dieren leven. In het akkoord wordt ook over balans gesproken als sleutelwoord voor groei. Is de wethouder het met Partij voor de Dieren eens dat de balans ver te zoeken is wanneer hazen, konijnen en fazanten platgereden worden omdat hun leefgebied werd gedecimeerd, zoals in Leeuwesteyn gebeurde? Graag een reactie.

Goed, Leeuwesteyn is dus een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet. Voorzitter, hoe moet het dan wel? Bij ruimtelijke plannen dient vanaf het prille begin rekening te worden gehouden met de aanwezige flora en fauna. In plaats van de aanwezige ecologie te verstoren, dient deze zoveel mogelijk versterkt te worden. Dat kan alleen als van meet af aan in kaart wordt gebracht wat er leeft in een omgeving, een verkenning van plaatselijke natuurwaarden. Graag hoor ik van de wethouder hoe het nieuwe college ervoor gaat zorgen dat wilde dieren niet verder in het nauw worden gedreven door de fikse groeiplannen? Specifieker: is de wethouder bereid om in het ontwerpproces van ruimtelijke plannen expliciete ruimte op te nemen in de kansen en risico's voor de plaatselijke natuurkwaliteit? Zo nee, waarom niet?

In het coalitieakkoord staat ook dat er vervolg wordt gegeven aan het Vogelhuisakkoord, om te zorgen voor een natuurvriendelijk Utrecht. De gemeente wil groen in de wijken stimuleren en ook faciliteren. Daar zijn vele raadsfracties het over eens. De Partij voor de Dieren wil daarom dat we bij nieuwbouw gelijk goed beginnen: kunnen we de tuinen ook natuurvriendelijk opleveren? Wij denken dat veel mensen open staan voor een groene en natuurinclusieve tuin, maar dat niet iedereen weet hoe je dit aanpakt. Groene tuinen kunnen het verschil maken voor de biodiversiteit in de stad, ze zijn belangrijk voor klimaatadaptatie en daarnaast: groen en welzijn gaan zoals bekend hand in hand. Ik noem wat voorbeelden: het planten van tiny forests in nieuwbouwwijken. Het afstemmen van tuinen op elkaar op hun waarde voor de biodiversiteit. Een insectvriendelijke tuin, bijvoorbeeld door het ophangen van insectenhotels en te zorgen voor het juiste aanbod aan bloemen en planten in de tuin en op sedumlagen op de daken. Een vogelvriendelijke tuin, bijvoorbeeld door het ophangen van nestkasten en vogelvriendelijke struiken te planten. Door tussen tuinen een opening vrij te houden voor de egel: de zogenaamde egelsnelweg. Wij horen graag een reactie van de wethouder op de specifieke suggesties en op de overkoepelende gedachte van het opleveren van natuurinclusieve tuinen in het algemeen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Commissie Energietransitie, Duurzaamheid en Wonen Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Commissiebijdrage Veiligheid, Bestuur en Financiën Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer