Amen­dement De raad blijft aan zet bij de uitwerking Kadernota Cultuur­par­ti­ci­patie


16 juni 2022

Amendement 55/2022

Constaterende dat:

- De Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030 als een meerjarig uitvoeringsprogramma zal worden uitgewerkt waarbij beleidsinhoudelijke keuzes worden gemaakt binnen het besteedbare budget;

Overwegende dat:

- Er nu weinig zicht is op de exacte uitwerking van de Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030;

- De gemeenteraad verschillende wensen en bedenkingen heeft meegegeven voor het verder uitwerken van de beleidsdoelstellingen;

- Er nu weinig zicht is op financiële consequenties van deze kadernota;

- De gemeenteraad ook voor het implementeren van dergelijke meerjarige programma’s geraadpleegd dient te worden;

- Door na deze kadernota ook het meerjarig uitvoeringsprogramma aan de raad voor te leggen als raadsvoorstel tegemoetgekomen kan worden aan de wens van de raad om grip te houden op de beleidsdoelstellingen;

Besluit:

Aan beslispunt 2 van het raadsvoorstel Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030, kenmerk 9403440 toe te voegen: "en dit meerjarig uitvoeringsprogramma als raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen”.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1
Ruud Maas, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, SBU, Denk, VVD

Tegen

S&S, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Maak energiebesparing mogelijk voor mensen die het niet kunnen betalen

Lees verder

Amendement Meer licht, lucht en ruimte, minder verdichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer