Motie Maak ener­gie­be­sparing mogelijk voor mensen die het niet kunnen betalen


16 juni 2022

Motie 139/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 juni 2022, ter bespreking van raadsvoorstel programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030

Constaterende dat:

  • Het belangrijk is dat het voor alle Utrechters mogelijk is energie besparende maatregelen te kunnen treffen;
  • In het raadsvoorstel energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030 geen maatregelen benoemd worden voor inwoners die het verduurzamen van hun huis niet kunnen betalen en geen toegang hebben tot financieringsmogelijkheden.

Overwegende dat:

  • Het realiseren van de klimaatdoelstellingen en het tegengaan van energiearmoede een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is en het daarvoor belangrijk is dat ook mensen die daar niet de financiële middelen voor hebben hun woning kunnen verduurzamen;
  • Onderzoek (1) aantoont dat 1 op de 5 huiseigenaren energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen aan hun woning niet kan financieren;
  • Het nationaal isolatieprogramma een kans biedt om deze groep financieel te ondersteunen met bijvoorbeeld vouchers, maar dat de gemeente over de invulling van dit programma voor Utrecht gaat.

Draagt het college op:

  • Om energiebesparende maatregelen ook toegankelijk te maken voor Utrechters die het niet kunnen betalen, daarbij maximaal gebruik te maken van de middelen aangereikt vanuit het nationaal isolatieprogramma van de rijksoverheid en over de uitvoering hiervan terug te koppelen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Annemarijn Oudejans, Student en Starter
Mahmut Sungur, DENK
Gertjan Te Hoonte, VVD
Stevie Nolten, BIJ1
Charlotte Passiers, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Ralph Peters, D66
Rachel Heijne, GroenLinks
Jantine Zwinkels, CDA
Yvonne Hessel, SP


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ruimte voor winkelmodel voedselbank Overvecht

Lees verder

Amendement De raad blijft aan zet bij de uitwerking Kadernota Cultuurparticipatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer