Motie Ruimte voor winkel­model voed­selbank Overvecht


19 mei 2022

Motie 122/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 19 mei ter bespreking van de actuele
moties:

Constaterende dat:

- Voedselbank Overvecht sinds 1,5 jaar over een succesvol winkelmodel beschikt dat wegens ruimtegebruik dreigt op te houden met bestaan;

- Het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank landelijk met 15% gestegen is en ook in Utrecht de vraag toeneemt.

Overwegende dat:

- De huidige locatie van de voedselbank Overvecht met winkelmodel, buurthuis in zelfbeheer Berezina, geen ruimte meer wil bieden aan het winkelmodel;

- Onderlinge overleggen tot dusver niet tot een oplossing hebben geleid;

- Een voedselbank in de vorm van een permanent winkelmodel bijdraagt aan de eigenwaarde en de keuzevrijheid van bezoekers;

- Er brede steun is bij betrokken partijen (vrijwilligers en bezoekers) voor het winkelmodel;

- De voedselbank ook plek biedt aan MBO stagiaires van diverse opleidingen.

Draagt het college op:

- Nogmaals in gesprek te treden met betrokken partijen om het winkelmodel van voedselbank Overvecht te behouden op de huidige locatie in Overvecht zolang er geen andere plek is voor het winkelmodel;

- Te zoeken naar alternatieve locaties voor het winkelmodel van de voedselbank Overvecht voor minstens drie dagen zodat heel Overvecht bediend kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ilse Raaijmakers, PvdA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, SP
Esma Kendir, Student & Starter
David Bosch, PVV
Stevie Nolten, Bij1
Mahmut Sungur, DENK
Bert van Steeg, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


  Status

  Aangenomen

  Voor

  EenUtrecht, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, PvdA

  Tegen

  Volt, ChristenUnie, D66, VVD

  Lees onze andere moties

  Amendement Een duurzame huisbankier, óók bij de BghU

  Lees verder

  Motie Maak energiebesparing mogelijk voor mensen die het niet kunnen betalen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer