Commis­sie­bij­drage Onder­wijs­huis­vesting


23 november 2023

Onze fractie is blij dat flexibel gebruik van ruimte een van de vier speerpunten is van het IHP. Schoolbesturen willen ook graag aan de slag en wijzen op toezeggingen van het college hierover november een jaar geleden. Op welke manier wordt dit verankerd in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting?

En worden de schoolpleinen hier ook onder verstaan?

Dan het thema duurzaamheid. Ten eerste: wij maken ons zorgen dat de afspraken over klimaatneutrale gebouwen en de ENG-normen in het IHP geen harde eis lijken te zijn. Over zes jaar is de deadline van het Europese Akkoord van Parijs. Ook de SBO gaf het aan tijdens de RIB: ‘zo veel mogelijk houden aan de ENG-normen’ zegt eigenlijk niets. Kan de wethouder toezeggen dat de ENG-normen volledig moeten worden nageleefd?

Ten tweede, zijn er al indicatoren op het gebied van duurzaamheid en zo niet, kan het college toezeggen dat dit goed wordt verankerd?

Ten derde: enkele jaren geleden vroeg mijn fractie naar het aardgasvrij maken te vervroegen naar 2030 ipv 2040. Er is een klimaatcrisis en we lopen achter. Kan het college toezeggen deze deadline te vervroegen?

Ten vierde: merken dat al jaren geld op de plank blijft liggen om schoolpleinen te vergroenen, ondanks dat de raad dat al meerdere malen heeft aangekaart. Hoe gaat het college de regie pakken aangezien de huidige aanpak ook in de afgelopen jaren niet genoeg heeft gewerkt

En tot slot: we vragen om een toezegging op te nemen dat gebouwen niet alleen natuurinclusief, maar ook diervriendelijk zijn. Op welke manier kunnen we schoolbesturen nog meer aanmoedigen dwergvleermuizen, huismussen en gierzwaluwen, zoals bij SO Fier?

Tot slot het thema binnenklimaat. Afgelopen september trokken de VNG, de PO-raad en de VO-raad met een brandbrief aan de bel bij de onderwijsminister. Ze uitten o.a. hun zorgen over de beroerde luchtkwaliteit op scholen. Slechte ventilatie heeft niet alleen effect op de gezondheid, maar zorgt ook voor significant slechtere leerprestaties. Het vertraagt de cognitieve ontwikkeling van kinderen, vooral de reken- en taalvaardigheid (vijfjarig onderzoek Universiteit Maastricht). Het zorgt er zelfs voor dat kinderen 13% minder kans hebben op een havo/vwo advies!

Mijn fractie vroeg al in 2019 en ook weer begin 2021 om een minimaal inzicht in het probleem van luchtkwaliteit op Utrechtse scholen. Het is volgens ons echt noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen van de situaties op scholen en dus op álle Utrechtse scholen, zowel binnen als buiten. En niet alleen metingen van de CO2-concentraties maar óók van de fijnstofwaarden. Momenteel wordt gewerkt aan een landelijke verplichtstelling van CO2-meters in alle klaslokalen en veel scholen hebben deze al. Dus weer de vraag: kan het college toezeggen een jaarlijkse meting in kaart te brengen, en doelen te stellen? Onze fractie is ook erg benieuwd in hoeverre het college onze zorgen inmiddels deelt.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Uitvoeringsprogramma inclusieve arbeidsmarkt

Lees verder

Commissiebijdrage Aanpakken zwerfafval en bijplaatsingen ondergrondse afvalcontainers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer