Commis­sie­bij­drage Plan voor het herin­richten van de Weerdsingel OZ


6 oktober 2022

Dank. Steun voor de inbreng van Volt. Toch nog even mijn eigen inbreng.

Er is een petitie ondertekend door 3700 mensen, en ook tijdens de raadsinformatiebijeenkomst werd duidelijk dat een zeer grote groep bewoners zich niet serieus behandeld voelt. De verontwaardiging was te proeven in de zaal, en vandaag ook weer.

De wethouder zou zich niet houden aan procesafspraken (zelfs iets vernomen over relevante stukken achterhouden). Ik heb begrepen dat bewoners een advocaat hebben moeten inhuren om inspraak te regelen. Hoe kijkt de wethouder zelf naar het participatieproces? En reageert de wethouder op dergelijke, ja, beschuldigingen?

Voorzitter, het college meent vast te moeten houden aan rood asfalt, want zo is dit ook al op andere plekken aan de Singel gedaan, anders is het niet herkenbaar, en asfalt fietst zo lekker. De Partij voor de Dieren is simpelweg niet overtuigd. Asfalt is vervuilend, niet alleen de productie ervan, maar ook vanwege de uitstof van afvalstoffen, vooral op hete dagen, om over hittestress nog maar te zwijgen.

Overigens juichen wij de uitbreiding van groen door het versmallen van de ruimte voor de auto toe. Vraag over het verbinden van de oevers aan de wethouder: hebben we het hier dan over natuurvriendelijke oevers, waar dieren de Singel ook kunnen uitklimmen? Zo nee, waarom niet?

De bewoners roepen ook op tot behoud van de rotonde, veel bewoners zijn bang dat de komst van een kruispunt de verkeersveiligheid zal verslechteren. Daarnaast moet het groen op die plek er dan ook nog eens voor wijken. Onze fractie zou dan ook graag zien dat hiervan af wordt gezien.

Tot slot: In hoeverre gaat de wethouder zich eigenlijk iets aantrekken van wat in deze commissie wordt gezegd? En in hoeverre is de wethouder bereid om toch iets met de groenere variant van de bewoners te doen? Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Aard en omvang en aanpak van mensenhandel

Lees verder

Raadsbijdrage Vaststelling Besluit tot wijziging van de APV partiële herziening 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer