Commis­sie­bij­drage Onderwijs, werk en economie Program­ma­be­groting 2023


19 oktober 2022

De Partij voor de Dieren wil tijdens dit blokje ingaan op evenementen met dieren, de locatieprofielen, de kostendekkendheid van de evenementenleges, korting op de precariobelasting voor fossielvrije terrassen, en we sluiten af met aandacht voor de Dierenvoedselbank.

Evenementen met dieren

De Partij voor de Dieren vindt het goed dat het college wil toewerken naar nul evenementen met dieren in Utrecht, en het vriendelijke gesprek aangaat met de organisatoren van evenementen die dieren willen gebruiken. Onze fractie baalt ervan dat het juridisch nog steeds niet mogelijk is om het gebruik van dieren te verbieden. We zien in andere gemeenten wel pogingen daartoe en soms beslist een gemeenteraad dat het afgelopen is met het gebruik van dieren, zoals bij de stop op het inzetten van pony's op de Tilburgse kermis. Het college beloofde ons om weer eens aan de bel te trekken bij de minister om ervoor te zorgen dat gemeenten wél de bevoegdheid krijgen om dieren bij evenementen te verbieden. Kan de wethouder ons vertellen wat de stand van zaken hieromtrent is, en indien niet aan die bel is getrokken: waarom niet?

Het coalitieakkoord stelt: “Bij evenementen zien wij in principe geen rol voor dieren.” De Partij voor de Dieren hoort graag hoe de wethouder Evenementen dit wil gaan bewerkstelligen, welke al dan niet nieuwe instrumenten gaat zij hiervoor inzetten? En in hoeverre worden de krachten van de beleidsvelden Dierenwelzijn en die van Evenementen met elkaar gebundeld om tot dit gezamenlijke doel te komen? We zijn verder ook erg benieuwd naar het onderzoek van het college naar de mogelijkheden de subsidies aan evenementen met dieren stop te zetten. We hopen hier binnenkort een raadsbrief over te krijgen. Kan de wethouder de stand van zaken toelichten?

Locatieprofielen

De fractie van de Partij voor de Dieren schrok vorige week tijdens het debat over Haarrijnseplas van de uitspraak van de wethouder dat het aantal evenementenlocaties uitgebreid moet worden, omdat er ook meer festivals bij moeten, want dat is zo leuk voor de stad. Is het college soms van plan om de locatieprofielen te gebruiken als instrument om de festivalisering van de stad verder door te voeren? De Partij voor de Dieren vindt namelijk dat de locatieprofielen een middel moeten zijn om evenementen te reguleren. Wij willen zeer zorgvuldig beleid dat rekening houdt met de draagkracht van verschillende locaties: bijvoorbeeld door specifiek per park aan te geven welk type evenement er kan plaatsvinden en op welke manier rekening gehouden moet worden met de aanwezige flora en fauna. Wij willen via de locatieprofielen ook de geluidsnormen voor evenementenlocaties naar beneden kunnen brengen. Het college wil ons bij de Voorjaarsnota verder informeren over het proces en de financiële implicaties in relatie tot de locatieprofielen. Dus nu wil het college al een kwart miljoen voor 10 locatieprofielen, dat is een kwart van het uiteindelijke aantal locatieprofielen. Moet het zo meteen een miljoen gaan kosten om na jaren eindelijk met de locatieprofielen te komen? En zouden we de kosten voor het maken van profielen niet beter kunnen besteden in het verduurzamen van festivals en het naleven van regels? En wat wordt er gedaan met de concept-locatieprofielen die begin 2020 met de raad zijn gedeeld? Worden die in de prullenbak gekieperd, en wordt het geld dat daarin in is gestoken dus weggegooid? Graag een verklaring van de wethouder.

Evenementenleges

In de Tweede Bestuursrapportage staat dat doordat de coronamaatregelen eerder stopten er weer evenementen waren, en hierdoor zouden er geen inkomsten verloren gegaan zijn op de vergunningverlening. Maar, de evenementenleges zijn slechts voor 53% kostendekkend, zo valt te lezen in de Programmabegroting. De gemeente legt de overige 47% erop toe. Zoals het in de Tweede Bestuursrapportage staat lijkt ons dus geen realistische weergave van de werkelijkheid. Hoe kan het dat het de gemeente geld op zou leveren dat er weer evenementen zijn, terwijl het de gemeente toch juist geld zou moeten kosten als er weer evenementen worden georganiseerd? Kan de wethouder opheldering bieden, en waarom kiest het college ervoor de situatie op deze manier misleidend te verwoorden?

Fossiele terrassen

Utrecht wil een duurzame gemeente zijn. De uitdagingen op het gebied van de klimaatcrisis en de energiecrisis zijn groot. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat Utrechtse ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen door te opereren zonder terrasverwarming op basis van fossiele brandstoffen, dus zonder gasverbranders, en gebruik te maken van duurzame opwarmers zoals kleden, kruiken en kussentjes op groene stroom, tegemoet worden gekomen. Wij horen graag van de wethouder welke mogelijkheden zij ziet om dergelijke ondernemers met fossielvrije terrassen een korting op de precariobelasting te geven. Ziet de wethouder ook mogelijkheden om terrasverwarming gewoon te verbieden, of een eventueel een uitsterfbeleid? Graag een reactie.

Tot slot: de Dierenvoedselbank. Ook zij lopen aan tegen hogere kosten en de gevolgen van de verminderde koopkracht in de samenleving. Morgen gaat de wethouder Dierenwelzijn op bezoek bij de Dierenvoedselbank om hierover in gesprek te gaan. Tijdens de commissie MGOR zal de Partij voor de Dieren inhoudelijk verder ingaan op dit onderwerp, voor nu wensen wij de wethouder een plezierig en vruchtbaar gesprek.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Veiligheid, bestuur en financiën Programmabegroting 2023

Lees verder

Commissiebijdrage Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed Programmabegroting 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer