Commis­sie­bij­drage Sport (Vuelta) Program­ma­be­groting 2019


17 oktober 2018

Dank u wel voorzitter.

Dit college wil tot 2020 ruim 2 miljoen euro uitgeven aan de komst van de Vuelta naar Utrecht. Een prestigeproject om Utrecht op de kaart te zetten, mede-gefinancierd met middelen uit de Sportbegroting.

Sinds 1990 is het percentage overgewicht onder Nederlanders gestegen van 30% naar 43%. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente een belangrijke taak heeft om overgewicht terug te dringen? Dat we mensen dus beter kunnen stimuleren zelf meer te bewegen, in plaats van dat wij hen stimuleren om ergens langs een zijlijn te kijken naar een wielerpeloton? Oftewel: gezond stedelijk leven.

En voorzitter, zo’n wielerronde is niet duurzaam.... Denk aan een afvalberg, helikopters en heel-veel auto’s. En dan een van de hoofdsponsors, El-Pozo. Dat blijkt een vleesverwerker te zijn van 7,3 miljoen varkens per jaar. Ik vraag de wethouder of het past bij het duurzaamheidsbeleid van dit college om een podium te bieden aan zo’n vervuilend bedrijf?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren roept de wethouder op om duurzaamheid, sportiviteit en gezondheid écht te stimuleren, en daarom het Vuelta-budget te besteden aan maatregelen die resultaten leveren, zoals investeren in de breedtesport en gezonde kantines. Graag een reactie. Mijn fractie overweegt een amendement op dit punt.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Jaarwisseling en vuurwerk

Lees verder

Commissiebijdrage Volksgezondheid Programmabegroting 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer