Commis­sie­bij­drage Raads­brief ambi­tie­do­cument Utrecht Science Park


5 maart 2019

Dank u wel voorzitter.

De Partij voor de Dieren heeft deze raadsbrief niet mee-geagendeerd, dus ik houd het kort. De totstandkoming van een startdocument lijkt ons een goed idee.

Het college schrijft dat de ambities, in het ambitiedocument van de initiërende partijen, een mooi vertrekpunt is voor ons als gemeente. Bedoelt het college daarmee dat zij de inhoudelijke ambities van dit document deelt?

De Partijen beogen een aanhoudende groeipositie voor het USP. Is het college van mening dat er ook grenzen zitten aan die groei? En zo ja, kan het college in het startdocument helder zijn waar die grenzen dan liggen, zodat voor participerende partijen ook duidelijk zal zijn binnen welke ruimte zij kunnen meedenken over de toekomst van het USP?

De initiërende partijen geven aan dat groei van het autoverkeer een voorwaarde is voor groei van het USP. Is het college van mening dat de verkeersdruk richting, dus niet alleen op, het USP op dit moment een te grote druk legt op de luchtkwaliteit en de natuur, en dat dit betekent dat het USP niet nog meer verkeer mag aantrekken, maar juist op korte termijn moet toewerken naar minder wegverkeer?

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Uitbreiding Tennispark Mytylweg Maarschalkerweerd

Lees verder

Commissiebijdrage Initiatiefvoorstel Utrecht op het gemak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer