Raads­bij­drage Uitbreiding Tennispark Mytylweg Maar­schal­ker­weerd


21 februari 2019

In de commissie heb ik het standpunt van de Partij voor de Dieren al uiteengezet dus dat zal ik zeker niet uitgebreid overdoen, maar een stemverklaring beperkt toch niet iets teveel om ons standpunt te delen.

Voor de Partij voor de Dieren is dit een pijnlijk dossier: we zien dat niet alleen dieren en groen in de verdrukking komen door de onzalige plannen voor verbreding van de A27, maar nu ook sport. De PvdD vindt het schrijnend dat een nutteloze en schadelijke beslissing van de minister, dat de A27 verbreed moet worden, nu ook leidt tot het in de verdrukking komen van deze tennisclub, wat wij de sportende Utrechter ook niet gunnen. Daar komt bij dat ook het verhuizen van de tennisclub leidt tot nog meer bomenkap als gevolg van de plannen voor de A27.

Die plannen voor de A27 staan bovendien nog niet vast: er loopt nog bezwaar, er worden alternatieven onderzocht en er is een Europese uitspraak over de stikstofuitstoot van Nederland. Dat zijn allemaal redenen dat de Partij voor de Dieren niet nu al de consequenties van de verbreding kan accepteren en ernaar handelen. Maar onverzettelijk wil blijven tot het laatste moment. Daarom begrijpen wij overigens ook niet goed dat als je tegen de verbreding bent, je dan vervolgens wel nú al de gevolgen accepteert. De Partij voor de Dieren is en blijft tegen de verbreding van de A27 en daarom ook tegen het hier voorliggende voorstel voor uitbreiding van de tennisclub, met alle gevolgen voor nog meer bomenkap van dien. Dank voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Actuele motie Die (wens)ballon gaat niet op

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief ambitiedocument Utrecht Science Park

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer