Commis­sie­bij­drage Initi­a­tief­voorstel Utrecht op het gemak


7 maart 2019

Complimenten voor die indieners van het voorstel. Belangrijk dat zij dit punt onder de aandacht brengen, omdat zo vele groepen behoefte hebben aan toegankelijke toiletten en wij hier blijkbaar als stad nog onvoldoende aan tegemoet komen. Zeer fijn dat de indieners hier tijd en aandacht in gestoken hebben.

Beslispunt 1

Als dit voorstel wordt aangenomen krijgen we volgend jaar bij de VJN een plan van aanpak. Tijdens de RIB werd al een voorschotje genomen op de mogelijkheden. Daar heb ik ook gevraagd, maar die zorg blijft eigenlijk staan, wat het toevoegen van nieuwe openbare toiletten betekent voor de ruimte zowel bovengronds als ondergronds. De Partij voor de Dieren ziet absoluut de noodzaak van voldoende toegankelijke toiletten. Voor veel doelgroepen is dit noodzakelijk om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wel wil ik nu alvast meegeven dat wij bij het bepalen van locatie hopen op een zeer zorgvuldige afweging die niet ten koste gaat van groen. Daarom vraag ik aan de wethouder de toezegging dat door dit in wezen goede initiatiefvoorstel niet één boom of struik minder in de stad zal komen, of zal verpieteren omdat er gekort is op budget voor onderhoud.

Financiering

Het voorstel is om de kosten voor het maken van het plan te dekken door herprioritering binnen de programma’s Openbare Ruimte en Groen, Stedelijke Ontwikkeling en Economie. In de reactie van het college zien we dat het college voorstelt geld vrij te maken bij Wijkonderhoud & service, en bij de vrije ruimte in het Meerjarengroenprogramma.

Dat zou niet de keuze van de Partij voor de Dieren zijn. Zoals de indieners van het voorstel al benadrukken is dit voorstel bedoelt voor bewoners en bezoekers. De indieners stellen dat dit voorstel nodig is voor een groeiende stad en gewenst is voor gastvrij toerisme en recreatie. Ik hoor graag van de indieners waarom zij denken dat het logisch is, dit voorstel te bekostigen door te korten op het Meerjarengroenprogramma en het budget voor wijkonderhoud.

Zien de indieners mogelijkheden om het niet daaruit te betalen, maar om het budget te zoeken in de programma’s Stedelijke Ontwikkeling en Economie. Zijn de indieners het eens dat gezien het doel en de doelgroep van dit voorstel, het meer voor de hand ligt de financiering te zoeken bij stadspromotie?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief ambitiedocument Utrecht Science Park

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief strategisch plan laadinfrastructuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer