Commis­sie­bij­drage Raads­brief Evaluatie regionale huis­ves­tings­ver­or­dening


27 mei 2021

Interessant om de resultaten van het RIGO onderzoek te zien. De slaagkans om een sociale huurwoning te krijgen wordt met het jaar kleiner en dat komt met name omdat het aanbod van woningen via Woningnet niet meegroeit met de groei van de stad. Dit onderzoek drukt ons opnieuw met de neus op de feiten dat daar een probleem is waar in de huidige markt geen oplossing voor komt als wij daar als gemeente niet veel sterker op gaan sturen.

Bij de behandeling van de aanpassing van de regionale huisvestingsverordening (maart 2019 was dat,), maakte de Partij voor de Dieren zich vooral zorgen over de effecten van het behoud van inschrijfduur voor mensen met weinig opgebouwde wachttijd. Dit was voor ons het argument om akkoord te gaan met een beperkte uitbreiding van de mogelijkheden tot loting om starters op de woningmarkt te compenseren voor eventuele nadelige effecten. Uit het onderzoek kan nu de voorzichtige conclusie getrokken worden dat er inderdaad steeds meer gebruik gemaakt wordt van loting, waarvan vooral alleenstaanden tot 35 profiteren. Dus het lijkt er inderdaad op dat deze maatregel het gewenste effect heeft gehad.

In de raadsbrief wordt aangegeven dat de huisvestingsverordening aanpassing behoeft op de match tussen woninggrootte en grootte van het huishouden. Kan de wethouder toelichten wat voor aanpassing dit zou kunnen zijn?
Een andere conclusie is dat voor alleenstaanden de slaagkans het kleinst is. Veel woningen zijn geschikt voor grotere huishoudens. Kan de wethouder ook hierover alvast toelichten wat voor aanpassingen mogelijk zijn om eenpersoonshuishoudens meer kans te geven? En wordt er in het verlengde hiervan volgens de wethouder genoeg ruimte gegeven aan concepten als ‘friends-wonen’?

  Interessant voor jou

  Commissiebijdrage NRU n.a.v. zesde voortgangsrapportage

  Lees verder

  Commissiebijdrage Burgeragendering Geluidsnorm

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer