Commis­sie­bij­drage NRU n.a.v. zesde voort­gangs­rap­portage


27 mei 2021

Voorzitter, om met de agendering van vandaag te beginnen. “De agenderende fracties zijn teleurgesteld in het afvallen van de voorkeursvariant”. En op zijn Asterix & Obelix: alle? Nee, niet alle, want er is een fractie blij. Namelijk de Partij voor de Dieren.

In het prilste begin zagen we de opwaardering van de NRU mogelijk nog wel zitten, met drie onderdoorgangen en de belofte dat autorijders niet meer door maar om de stad zouden rijden. Maar al snel werd duidelijk dat de onderdoorgangen onbetaalbaar waren, dat er kolossale viaducten zouden komen met een zeer negatieve impact op de Overvechtse leefbaarheid, en dat er vooral verkeer van buiten de stad gefaciliteerd werd. Het autoverkeer zou toenemen, én Utrechters werden juist de auto ingelokt. Ondertussen kost dit wel 1.200 bomen. Dit was voor ons allang geen voorkeursvariant, maar net als de verbreding van de A27 een ongewenste ontwikkeling en we hebben meerdere malen gepoogd om die verbreding van de NRU stop te zetten.

Gelukkig is er nu Spoor 2.

Mijn fractie is blij dat met Rijk en provincie afgesproken is om nu geen nieuwe activiteiten onder spoor 1 te starten en de focus in 2021 te verleggen naar spoor 2. En met spoor 2 wordt bedoeld: gelijkvloerse en preventieve maatregelen die gedrag veranderen.

Wel zonde dat er inmiddels voor € 16,6 miljoen aan plankosten zijn gemaakt, mogelijk voor niks, waarvan de gemeente een derde zou moeten betalen. Misschien hadden we toch eerder de stekker uit spoor 1 moeten trekken zoals wij voorstelden.

Kerngroep DROOM, die pleit voor een randweg op maat, heeft gelijk als ze schrijven: “In feite zijn we weer terug bij af en staan we voor een nieuw startpunt”. De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat we Spoor 1 definitief afsluiten, stoppen met daarover te praten, en met de juiste combinatie van snelheid en grondigheid met Spoor 2 aan de slag gaan om de leefbaarheid in Overvecht te verbeteren.

Onze fractie vindt Spoor 2 logisch klinken, want er wordt veel ingezet op gedragsverandering. Wel zijn wij benieuwd naar de fysieke gevolgen. In hoeverre gaat de weg verbouwd worden en vinden er infrastructurele ingrepen plaats, zo ja: waar en hoe? Wij vragen het college om zo snel mogelijk met antwoorden hierop te komen. Is het college hiertoe bereid? En zo ja, per wanneer?

Wat wij in het kader van Spoor 2 willen meegeven:

-graag behoud van zoveel mogelijk bomen
-graag oplossingen die leiden tot schonere lucht en minder geluid in Overvecht
-graag aankopen van zoveel mogelijk stikstofrechten in de omgeving
-graag een oplossing, niet alleen voor fietsers en wandelaars, maar zeker ook voor dieren die de NRU nu als een barrière zien.
-graag een goede uitwerking van een prijsprikkels – die werken immers het beste (en dan zowel ‘tol’, als betaald parkeren goedkope P&R en goedkoop OV)

We willen de toezegging van de wethouder dat ook het verlagen van de snelheid van de beoogde 80 naar de huidige 70 km meegenomen wordt in Spoor 2, en we willen de toezegging dat behoud van bomen en een vergroening waar mogelijk als uitgangspunten meegenomen wordt. Als dit ertoe leidt dat er minder auto’s over de NRU gaan rijden kunnen wij hiermee leven, vooral omdat dit auto’s van buiten Utrecht zijn.

Tot slot, we vragen het college om bij de uitwerking van Spoor 2 zo snel mogelijk met nieuwe visualisaties te komen. En de oude visualisaties van Spoor 1 niet meer te gebruiken in voortgangsrapportages en andere documenten. Want op de cover van de zesde voortgangsrapportage zien we nog een onderdoorgang waarvan we weten dat die er voorlopig niet gaat komen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Utrechtse sportagenda

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Evaluatie regionale huisvestingsverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer