Commis­sie­bij­drage Raads­brief Onderzoek Sport­be­stuurders over discri­mi­natie en inclusie bij Utrechtse sport­clubs


25 mei 2023

Sportverenigingen zouden veilig en toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Mijn fractie is teleurgesteld maar niet verbaasd, over de uitkomsten die in het onderzoek naar voren zijn gekomen. We vinden het erg om te zien dat racisme, seksisme, homo- en transhaat, validisme en andere vormen van discriminatie nog steeds zo aanwezig zijn. Zeker omdat dit, zoals de raadsbrief ook aangeeft, waarschijnlijk een positievere weergave is van de werkelijkheid.

Er zijn al veel goede punten benoemd. Ik wil nog wat toevoegen.

De meldingsbereidheid: Hierin kunnen wij ons aansluiten bij student en starter, dat de nadruk komt te liggen op het creëren van een veilige sfeer die ervoor zorgt dat het laagdrempeliger wordt om meldingen te maken. Waarom zou je immers melding maken van iets als je weet dat je toch niet serieus genomen wordt?

Wat in het rapport ook naar voren kwam is de discriminatie van non-binaire en transpersonen. We zijn blij met de vraag van Volt over de verdeling van teams op basis van talent in plaats van geslacht. Een van de vormen van discriminatie van deze groep, uit zich in het gebrek aan gender inclusieve kleedkamers. Is de wethouder het met ons eens dat het wenselijk zou zijn dat er overal gender inclusieve kleedkamers beschikbaar zijn? En kan de wethouder toezeggen dit mee te nemen in de gesprekken met de sportverenigingen.

In dat kader zou ik deze commissie en het college ook willen oproepen om niet te spreken van ‘jongens en meisjes’ of ‘mannen en vrouwen’.

Dan de methode van het benaderen van sportverenigingen, zoals mijn collega van de PvdA al mooi zij, we moeten af van die vrijblijvendheid. Het lijkt ons ontzettend belangrijk dat juist ook de sportverenigingen die zelf niet vragen om hulp, benaderd zullen worden voor een antidiscriminatie aanpak. Kan de wethouder toezeggen dat dit zal gebeuren?

Wat ons betreft zouden de uitkomsten van dit onderzoek gezien moeten worden als een keihard signaal dat het niet goed gaat, en dat de Gemeente samen met SportUtrecht, echt aan de slag moet om hier iets aan te veranderen.

Ik ben benieuwd hoe de raad geïnformeerd zal worden over de vervolgstappen, dit hoor ik graag van de wethouder.

Dank.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stedenbouwkundig plan Beurskwartier

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Afsluiting Utrecht 900 jaar stadsrechten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer