Commis­sie­bij­drage Steden­bouw­kundig plan Beurs­kwartier


25 mei 2023

Dat de hoeveelheid woningen in het beurskwartier is teruggeschroefd vinden wij een goed idee: zoveel kleine woningen en veel mensen op een klein stukje Utrecht, dat kan maar beter wat minder. Als er toch geoptimaliseerd wordt, dan alleen als dure en grote woningen kleiner worden. Extra hoogte zien wij niet zitten.

Als we het stedenbouwkundig plan lezen op bomen, groen en dieren, dan kunnen we niets anders dan concluderen dat hier gelukkig heel veel aandacht aan is besteed. Er komt veel groen, bomen krijgen groeigelegenheid om echt groot te kunnen worden, klimaatadaptatie is een groot aandachtspunt, en er komt zelfs een soort dierensnelweg tussen de twee parken waarbij nu al vermeld staat dat vleermuizen geen last hebben van licht.

We zien in tekeningen dat deze ecologische Parkstraat de Jaarbeurs Boulevard gaan kruisen. Daar maken we ons zorgen over, zeker als we in de reactienota lezen dat natuur zelfredzaam is. Maar natuur kan niet tegen hele hoeveelheden mensen die met rumoer over die Boulevard gaan. Hoe gaat de wethouder er – met meer dan alleen een beetje struiken- voor zorgen dat deze publieksboulevard geen afbreuk doet aan ecologische kwaliteiten van Parkstraat?

Twee dingetjes: Wij hadden het fijn als er ergens duidelijk had gestaan hoeveel bomen er precies gekapt gaan worden, en hoeveel bomen erbij gaan komen. Deze getallen hadden in schatting gekund, maar dan hadden we meer duidelijkheid. Die informatie moet er ergens ook wel zijn, want er wordt wel gezegd her en der dat een boom hier en een boom daar moet verdwijnen. Wat kan de wethouder hierover zeggen in aantallen?

En: het beurskwartier lijkt mooi groen te worden, maar wij missen in het plan een goede uitwerking van de unaniem aangenomen Motie 35/2019 ‘Groene en blauwe verbin­dingen van en naar het Beurs­kwartier’ die het college opdroeg: “Bij de uitwerking van de omgevingsvisie ook ecologisch sterke verbindingen met de gebieden buiten het Beurskwartier ingevoegd moeten worden, (waaronder in elk geval een verbinding met Ringpark Dichterswijk in het Kruisvaartkwartier, een verbinding tussen het Beurskwartier en de Veilinghaven, en tussen het Beurskwartier en de Leidsche Rijn)” Het wordt soms licht aangestipt, maar waarom is dit niet goed uitgewerkt en wanneer krijgen wij deze informatie?

Voorzitter, de groene gedeeltes klinken goed, en we hebben vaker meegemaakt dat plannen mooi beginnen en dan langzaam aan de financiële werkelijkheid aangepast worden en dus verslechteren: welke zekerheden kan de wethouder geven dat deze papieren werkelijkheid ook daadwerkelijk uitgevoerd worden en geen vorm van groene verleiding blijkt te zijn? Blijft alles overeind van zoals het groene domein omschreven wordt?

Bij de behandeling bestemmingsplan waren wij negatief, en dat kwam vooral door de waanzin dat hier woningen gesloopt gaan worden voor een park en elders in het Stationsgebied een park volgebouwd gaat worden. En deze keuze van het college ligt ons nog steeds heel zwaar. Zeker ook omdat we van huidige bewoners aan de croeselaan horen dat zij veel overlast ervaren van diverse werkzaamheden achter hun woning en dat zij geconfronteerd gaan worden met placemaking, oftewel tijdelijke invulling achter hun woning. We vinden het een goed idee van VVD dat er geen placemaking komt, maar dat we zo snel mogelijk een park gaan aanleggen, al dan niet in stapjes – dat idee hadden we zelf ook.

Voorzitter, tot slot naar de huidige situatie, hoe de bewoners spreken over hun communicatie met de gemeente: de honden lusten er geen brood van. Ondanks de afspraak van een vaste contactpersoon: de gemeente reageert niet. Ondanks de afspraak dat achter de woningen niet gebouwd wordt: de aannemer stort buizen van een hoogte van 10 meter naar beneden op 10 meter van hun huis om deze buizen kleiner te maken. Zonder dat bewoners dat weten. Huidige bewoners merken dat de aandacht van de gemeente volop op de nieuwbouw is gericht en niet op de huidige bewoners. Voorzitter, welke beterschap kan de wethouder hier beloven, nee garanderen? Dit is voor ons heel essentieel om met het plan in te stemmen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Agenda tegen Uitbuiting

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Onderzoek Sportbestuurders over discriminatie en inclusie bij Utrechtse sportclubs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer