Commis­sie­bij­drage Raads­brief Agenda tegen Uitbuiting


11 mei 2023

Dank, voorzitter. Dit is een ontzettend belangrijk onderwerp en de Partij voor de Dieren is blij dat deze agenda nu voorligt. De gemeente moet er nu eenmaal zijn om kwetsbaren te beschermen en bij te staan. Mijn fractie te spreken over de focus op preventie. Ook goed om te zien dat er expliciet aandacht is voor arbeidsuitbuiting en dat ook ongedocumenteerden genoemd worden als risicogroep in de agenda. Wel ben ik benieuwd hoe deze groep precies gaat worden meegenomen in de uitwerking van deze agenda. Graag krijg ik daar van de burgemeester meer informatie over.

1. Sekswerk

  Mijn fractie zou het belang nog eens willen benadrukken om expliciet en consequent onderscheid te maken tussen sekswerk en mensenhandel.

  In raadsbrief lezen we terug dat, en ik citeer even, “binnen de verdere uitwerking van de aanbevelingen van commissie Sorgdrager is vanzelfsprekend tevens aandacht voor het voorkomen van misstanden en (seksuele) uitbuiting. U wordt hierover nader geïnformeerd bij de uitwerking van de modernisering van sekswerk in Utrecht.”. Naar mening van mijn fractie is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend.

  De commissie Sorgdrager heeft zelf ook waarschuwing gegeven; focus op mensenhandel bij bespreking sekswerk vergroot stigma. Ja, sector is kwetsbaar maar sekswerk en mensenhandel hoeven dan nog niet dat in een adem genoemd hoeft te worden. Bespreking van uitbuiting in die sector, mijn fractie is van mening dat de plek daarvoor hier is. Graag hierop een reflectie van de burgemeester. Ziet zij dit ook zo? Hoe staat zij hierin? Ik wil graag een geruststelling dat aanpak uitbuiting ook echt bij agenda uitbuiting blijft en dat wij stigmatisering van sekswerk en sekswerkers tegengaan.

  2. Digitale veiligheid

   Dan, eerder kaartte mijn fractie ook al aan dat er weinig grip is op de digitale wereld die verwikkeld is met mensenhandel. Burgemeester gaf aan bij commissiebespreking in het najaar dat digitale veiligheid zou terugkomen in deze agenda en dat zie ik niet terug. Wat is daar de reden voor en kan burgemeester toezeggen dat dit alsnog een plek krijgt?

   3. Prioriteiten en middelen

    We lezen: “voor de aanpak van uitbuiting zijn zowel landelijk als lokaal relatief weinig middelen beschikbaar.” – daarover zijn er zorgen binnen mijn fractie. Wat wel fijn is: “De geformuleerde ambities en bijbehorende acties in de agenda zijn binnen de bestaande middelen uit te voeren.” Vraag aan burgemeester, hoe zijn prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt nu? En wat zijn mogelijkheden voor lobby voor meer middelen. Het zou mooi zijn als het niet bij dromen blijft.

    Tot slot sluit ik me aan bij wens die ook al eerder is geuit; om meer zicht te krijgen op de daadwerkelijke situatie in Utrecht. Want zonder die informatie is het moeilijk te beginnen met een aanpak.

    Interessant voor jou

    Raadsbijdrage Besluitvorming Tussenstand herontwikkeling Jan van Galenstraat

    Lees verder

    Commissiebijdrage Stedenbouwkundig plan Beurskwartier

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer