Raads­bij­drage Besluit­vorming Tussen­stand heront­wik­keling Jan van Galen­straat


11 mei 2023

Dank u wel, voorzitter. Het moet helaas vrij kort. De Partij voor de Dieren wil geen supermarkt, geen parkeerkelder, geen sloop en nieuwbouw, maar wij willen dat de woningen aan de Jan van Galenstraat en de Van Ginnekenlaan worden gerenoveerd.

Voorzitter, de raad moet zich niet gedwongen voelen voor te sorteren op scenario 4b. De raad dient zich uit te spreken over wat zij zelf wenselijk vindt, zonder afgeleid te worden door wazig gedefinieerde plussen en minnen en door de projectontwikkelaar die heeft aangegeven niet van plan te zijn te gaan renoveren.

Bij renovatie komt er geen supermarkt die men niet hoeft, met een ‘verkeersaanzuigende’ werking, en de bomen behorende tot de stedelijke hoofdgroenstructuur worden bij renovatie gespaard. Het heeft ook als voordeel dat het bestemmingsplan niet hoeft te worden gewijzigd, dus het gaat ook allemaal sneller.

Daarom dien ik de motie Renoveren aan de Jan van Galenstraat in.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Huisvestingsverordening gemeente Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Agenda tegen Uitbuiting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer