Commis­sie­bij­drage Raads­brief Toewijzing La Vuelta 2020 aan Utrecht & Brabant


16 mei 2019

Dank u wel voorzitter,

Fijn dat we het vandaag eindelijk over de Vuelta kunnen hebben.

En dank ook aan het college voor alle stukken en reacties die zij heeft toegestuurd.

In 2018 zijn de publieke partners van de Vuelta Holanda overeengekomen dat zij de start van 2020 organiseren. De afspraak: een begroting van 14,9 miljoen euro en een ondergrens van 60-40% aan publieke en private investeringen. Oftewel: de publieke partners en VWS 8,9 miljoen euro en de private investeerders 6 miljoen euro.

In december kwam het nieuws naar buiten: het is een feest om ‘la Salida Oficial’ in 2020 te mogen organiseren, aldus de burgemeester.

Begroting
We ontvingen op dezelfde dag nieuws van het college. En wat blijkt daar eigenlijk uit: de gemaakte afspraken worden niet nageleefd. Conform de begroting van 14,9 miljoen euro, is de minimaal vereiste private bijdrage nog niet behaald, en daarom moet de totale begroting naar beneden bijgesteld. 14,9 miljoen is een streefbegroting geworden in plaats van dé begroting. Zo was het op papier in ieder geval recht gebreid. Vanaf dan is er 11,5 miljoen euro binnengehaald met essentiële onzekerheden, wegens het ontbreken van de subsidie van VWS á 2,5 miljoen euro en dat private partijen zelfs in het laagste scenario niet de noodzakelijke bijdrage van 40% hadden toegezegd. Ik vraag het college te reflecteren op haar vreugdestemming, terwijl ze op dat moment zelfs het laagste scenario financieel niet rond had? Begrijpt het college onze kritiek, zeker met het oog op de tegenvallers bij de start van de Tour de France?

Op dit moment is er sprake van een begroting van 14,3 miljoen euro en het college zegt vertrouwen te hebben dit te kunnen verhogen naar 14,9 miljoen euro. Kan het college concreet aangeven waaruit dat vertrouwen blijkt?

Voor zover de tegenvallers vooraf.

Tegenvallers achteraf
Dan hebben we nog de tegenvallers achteraf. Door ons en ook door de Partij van de Arbeid zijn er bedenkingen geuit over de wijze waarop het college omgaat met de financiële risico’s achteraf. Het college geeft aan dat er geleerd is van de Tour de France, maar geeft verder geen uitgebreide onderbouwing op risico’s achteraf. Wel geeft ze aan dat die bestaan, maar niet hoe we die risico’s gaan wegnemen. De Partij voor de Dieren vraag aan de wethouder een harde toezegging: kan het college de raad garanderen dat de gemeentelijke bijdrage aan de start van de Vuelta nooit méér wordt dan de beloofde 2,1 miljoen euro, dus ook niet achteraf? Kan hij toezeggen de raad tijdig te informeren als een overschrijding toch in zicht komt? Welke consequenties koppelt hij aan een eventuele overschrijding? Dat er nooit meer grote en dure evenementen naar Utrecht komen?

Het college zegt de resterende 600 duizend euro toegezegd te krijgen. Welke conclusies trekt het college als zij dit niet kan realiseren? Dat en is zij bereid om een deadline van een kwartaal te stellen?

In het haalbaarheidsonderzoek staat voorts dat de begroting moet worden geïndexeerd. Het gat van 600 duizend in de huidige begroting is in werkelijkheid dus mogelijk nóg groter. En de bijdrage van 2,1 miljoen euro loopt mogelijk nog op. Kan het college toezeggen verwachtingen ten aanzien van de indexatie vóór de laatste vergadering van het zomerreces aan de raad te zenden, en kan zij daarbij aangeven of er overeenstemming is met private partijen dat hun bijdrages exclusief indexering zijn? Dus: wat betekent indexatie voor de gemeentelijke bijdrage en risico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van het breedtesportprogramma?

Bezuinigingen marketing en activatieprogramma
Wij hebben in onze wensen en bedenkingen aangegeven een overzicht te willen ontvangen van mogelijke bezuinigingsposten die de publieke partners voor ogen hebben. Wegens de hiervoor genoemde financiële onzekerheden en de constructie van meerderheidsbesluiten binnen de beoogde stichting, hechten wij hier erg aan. De ‘hoop’ niet op het activatieprogramma te hoeven bezuinigen is echt te weinig. Ik vraag het college of zij hier op korte termijn afspraken over wil maken met de publieke partners en die afspraken vóór de laatste vergadering van het zomerreces aan de raad wil zenden?

Duurzaamheid
Voorzitter, Utrecht en Noord-Brabant zouden de Vuelta toegewezen hebben gekregen vanwege het thema duurzaamheid. Dit is natuurlijk een interessant thema, waar ons hart sneller van gaat kloppen. Maar we zijn sceptisch: hoe kan zo’n groot evenement op zichzelf duurzaam zijn. Alleen al zo’n 200 wielrenners zullen met vliegtuig reizen, en dan komen er nog teamleiders, verzorgers, journalisten, bobo’s, de lobbyvliegreisjes van het college, et cetera. Wat te denken aan de vele volgauto’s? En dan zal er sprake zijn van geluidsoverlast, dieselaggregaten en natuurlijk een sponsor die ook varkensslachter is. Kan het college toezeggen dat in het duurzaamheidsbeleid van de organisatie opgenomen wordt dat evenwichtig communiceren over de duurzame én de vervuilende aspecten van dit evenement belangrijk is? Zodat mensen geïnformeerd worden over de daadwerkelijke maatschappelijke prijskaart van dit project?

We zien echt te weinig terug op dit moment van wat het college op het gebied van duurzaamheid wil doen. Kan het college voor de laatste vergadering van het zomerreces met een aantal actiepunten komen waar zij aandacht aan gaat geven? Denk aan:

1. Het ontmoedigen van vliegreizen;
2. Dieselaggregaten;
3. Weren van single use plastics langs het parcours;
4. CO2-compensatie van vluchten met helikopters en vliegtuigen van de organisatie en renners;

Dus het verzoek is om een concreet pakket aan maatregelen vsat te stellen waaruit blijkt dat duurzaamheid echt een kernthema wordt tijdens deze Vuelta.

Nog een punt. Wij hebben begrepen dat Vliegbasis Soesterberg ook mogelijk wordt opgenomen in het parcours, terwijl dit een ecologisch kwetsbaar en belangrijk gebied is. Hoe denkt het college daarover en is het college bereid zich hier actief tegen te verzetten bij de andere publieke partijen?

Afrondend
Al met al liggen op dit moment uitholling van het activatieprogramma en een naheffingen op de loer. De milieuvervuiling zal hoe dan ook enorm zijn, ook in de jaren na het evenement wegens de verwachte toename van toerisme. Maar goed, dan haalt het college wel eventjes een leuk feest in huis, en staat even niet de planeet, maar Utrecht, centraal.

Hopelijk kan het college ons gerust stellen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling ambitiedocument Samen voor Overvecht

Lees verder

Commissiebijdrage REP (Ruimtelijk Economisch Programma)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer