Commis­sie­bij­drage REP (Ruim­telijk Econo­misch Programma)


16 mei 2019

Commissie Stad en Ruimte, 16 mei 2019

De regio doet het goed, is zeer aantrekkelijk zowel als vestigingsplaats voor bedrijven als om te wonen. Dit betekent dat we als regio te maken krijgen met groei in bedrijvigheid, aantal inwoners, mobiliteit en energievraag.”

Voorzitter, door in te zetten op groei ontstaan steeds nieuwe problemen. Meer economie betekent meer bedrijven, meer inwoners, meer mobiliteit en een grotere energievraag. Dit leidt onherroepelijk tot enorme druk op gezond leven voor mens en dier, en ook de natuur komt onder druk te staan. Ons standpunt hierover is bekend, en onze zorgen zien we ook terug in deze REP. Het liefst zouden we zien dat de REP dus in zou gaan op het afremmen van de groei, het spreiden van de groei over de regio, etc.

Sowieso is het een probleem dat in eerste instantie niet gekozen is voor ene bouwsteen landschap. Maar deze bouwsteen is nog volop in ontwikkeling, en er vallen ook begrippen als natuur en recreatie onder. Natuur en recreatie zijn ergens tegenstrijdig met elkaar in die zin dat recreatie betekent dat mensen gebruik, maken van de natuurlijk. Wat is dan de visie van de wethouder op deze bouwsteen: gaat het hier echt om ecologie die met rust gelaten wordt of gaat het om natuur waar mensen wandelen, bootjes varen en rust verstoren? Oftewel: moeten we landschap zien als groen en natuur of toch meer als economische factor. Kan de wethouder toezeggen landschap te interpreteren als groen en natuur en zich daar ook sterk voor te maken in U10-verband?

Ook hebben we een vraag over de samenhang en de gelijkwaardigheid van de pijlers. Aangezien dit een economisch programma is, dat gevolgen heeft voor ruimtelijke ontwikkeling, dan vrezen wij dat in het programma stelselmatig gekozen wordt voor meer geld en mensen, en minder voor groen en dieren. Want wij vrezen dat er dus meer ingezet wordt op de bouwstenen woningen, mobiliteit en economie, en dat er vooral aal die knoppen gedraaid wordt, en dat de groene bouwsteen ondergesneeuwd raakt, een achtergesteld kindje blijkt en in omvang en importantie afneemt. Daarom: kan de wethouder toezeggen dat de bouwsteen natuur recreatie en landschappen het onveranderlijke fundament is onder de andere bouwstenen, en dat er dus altijd gerekend wordt een vooraf vastgestelde vastgestelde, ambitieuze hoeveelheid groen per inwoner die onveranderd blijft in het hele verdere proces?

We hebben ook zorgen over de bouwsteen Woningen. U10 wil ontzettend veel bijbouwen, en dat zorgt direct voor druk op de andere bouwstenen, en dan vooral landschap/groen en ook op energie.

Dat groen een onveranderlijke bouwsteen zou moeten zijn en geen knop is waar gedraaid aan moeten worden, bepleitten we net al. Maar ook het opwekken van energie komt in de knel als we bijbouwen. Als in Rijnenburg woningen komen, is daar minder plaats voor zonnepanelen en windmolens. Als er dus meer woningen komen in Utrecht, en minder duurzame energie, wordt de stad dus nooit klimaatneutraal. Hoe ziet de wethouder deze spanning? Is het college naast nieuwe bouwlocaties ook actief op zoek naar locaties voor energie? Is er al een zoektocht gestart naar een tweede of wellicht meer plekken voor grootschalige zon- en windparken?

Tot slot, grip op het proces. Hoe houden wij als raad grip op het hele proces, immers ook andere gemeentes spelen een rol, en er zin meer documenten/visiestukken die gerelateerd zijn aan de REP?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Toewijzing La Vuelta 2020 aan Utrecht & Brabant

Lees verder

Commissiebijdrage commissie APV wijzigingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer