Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Addendum Nota parkeer­normen fiets en auto


7 maart 2019

Dank u wel voorzitter.

De Partij voor de Dieren is positief over het voorliggende addendum. Wij hopen dat de nieuwe Parkeernota hier met ambitie op voort zal bouwen. We zien het met vertrouwen tegemoet.

Ik sluit mij wel aan bij de vraag en twijfels van de heer Van Waveren over het realiseren van collectieve fietsenstallingen bij sociale huurwoningen. Is dit een overweging van financiƫle aard of blijkt de behoefte aan collectieve stallingen bij deze huurdersgroep gewoonweg vaker te bestaan dan bij andere groepen inwoners? Bij het laatste heb ik zo mijn twijfels. Graag een reactie.

Daarnaast sluit ik mij aan bij de heer Homan. Laten we voorkomen dat autobezitters voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning. Wij hebben hierover laatst nog mondelinge vragen gesteld ten aanzien van de toewijzing van woningen bij De SYP. In het verlengde daarvan: tijdens de raadsinformatiebijeenkomst vertelde een van de aanwezige ambtenaren dat enkele gemeenten experimenteren met woonvormen, waarbij huurders op voorhand, vrijwillig, aangeven af te zullen zien van autobezit. Is de wethouder bereidt om de raad hierover meer informatie te zenden en te overwegen dit mee te nemen in het opstellen van de Parkeernota? Graag een reactie.

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Event Space

Lees verder

Commissiebijdrage Croeselaan Beurskwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer