Commis­sie­bij­drage Event Space


7 maart 2019

De Partij voor de Dieren onderschrijft de wensen en bedenkingen zoals deze door het CDA en de PvdA zijn geformuleerd en vandaag ingediend.

Aanvullend op deze wensen, heeft de Partij voor de Dieren ook nog de zorg dat activiteiten op de Event Space tot onoverkomelijke licht- en geluidsoverlast voor reizigers, maar met name voor direct omwonenden zullen leiden. Onze wens is dat die zorgen worden weggenomen vóórdat een overeenkomst met Klépierre wordt aangegaan, door de afspraak te maken dat er in dit gebied géén versterkt geluid en géén licht dat naar boven en naar buiten uitstraalt geproduceerd mag worden.

In de brief staat dat dit jaarlijks geëvalueerd wordt. Zou dit veranderd kunnen worden in: dat de afspraak gemaakt wordt dat dit nooit het geval kán zijn in dit gebied?

Ook mensen die geluidsgevoelig zijn moeten over dit terrein kunnen lopen? Hoe wordt dit gerealiseerd?

Tot slot heeft de Partij voor de Dieren sterke bedenkingen bij de naam ‘Event Space’. Deze naam is een typisch voorbeeld van onnodig gebruik van Engels. De Partij voor de Dieren heeft dan ook de wens dat er een Nederlandstalige naam wordt gebruikt wanneer over dit gebied wordt gecommuniceerd.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief strategisch plan laadinfrastructuur

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Addendum Nota parkeernormen fiets en auto

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer