Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Advies aanwijzing lokale omroep


9 februari 2023

Dank, voorzitter. Laat ik beginnen met benadrukken dat de Partij voor de Dieren blij is dat er een plan ligt. Veel dank daarvoor aan alle betrokken mediaorganisaties die hard hebben gewerkt om dat vorm te geven. Mijn fractie is positief over de aanvraag, al is het plan nog niet helemaal klaar. Er is nog niet heel veel duidelijk, en dat is eigenlijk ook niet zo gek.

Te weinig budget

Wat al wel heel lang duidelijk en ook best gek is, is dat er te weinig budget is. Dat roept mijn fractie al sinds de eerste aankondiging van de bezuinigingen. Beschamend vinden wij dat. Gelukkig is er een deel gerepareerd, maar dat is nog altijd niet genoeg. Het plan dat er nu ligt draagt de mooie naam “een bloeiend Utrechts medialandschap”. Maar, vraag ik de wethouder, hoe bloeiend gaat dat nou echt zijn met het huidige financiële plaatje? En is zij het met mijn fractie eens dat een bloeiende en betrouwbare lokale media wel ontzettend belangrijk is, zeker in deze tijd van misinformatie? Dus vraag ik de wethouder, is het college van plan dit tekort nog wat verder repareren?

Eergisteren ontving de raad een brief van de indieners van het plan (DUIC, U in de Wijk, RTV Utrecht en FunX - vanuit OUS (Omroep Utrecht Stichting). Ook daarin wordt wederom onderstreept dat er simpelweg te weinig middelen worden vrijgemaakt. Korte vraag aan de wethouder; hoe denkt zij over de versterkingsgelden van het ministerie van OCW gaat ze dat meenemen in de verdere gesprekken en ontwikkeling?

Stedelijk mediaplatform

Het is niet duidelijk of het stedelijk mediaplatform er kan gaan komen. Wat mijn fractie betreft is dat onwenselijk, aangezien de samenhang met de rest van het plan. In het raadsvoorstel geeft het college aan in gesprek te gaan hierover. Wethouder, wat is daarbij dan de insteek? Onderzoeken wat er mogelijk is binnen het bestaande budget lijkt me eigenlijk een wat retorische aanpak. Hoe duidt de wethouder dit? Zou het college dit stedelijk mediaplatform nou wel of niet willen verwezenlijken? Laat me even terughalen dat dit een van de pijlers was uit het advies van de commissie Daalmeijer.

Dan nog twee punten.

Commerciële uitgever en publiek geld?

Ten eerste, DUIC, een van de samenwerkingspartners, is een gewaard journalistiek platform in Utrecht. Maar DUIC is wel eigendom van een commerciële uitgever. Op zich is daar niks mis mee, maar deze commerciële uitgever krijgt nu wel toegang tot publiek geld en moet ook een publieke taak gaan uitvoeren. Vraag aan de wethouder, is zij het met mijn fractie eens dat de commerciële belangen en journalistieke taken gescheiden moeten blijven in deze nieuwe constructie? Is hier aandacht voor in het proces? Hoe gaat het college dat borgen, en zorgen dat er geen belangen gaan botsen?

Keurmerkcriteria

Dan tot slot, gaat de lokale publieke omroep voldoen aan de keurmerkcriteria, zoals opgesteld door de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)? Utrecht heeft dit keurmerk nu nog niet. Wethouder, gaat daar wel werk van gemaakt worden? Hierbij is mijn fractie vooral benieuwd naar het bepalen van het programmabeleid, wat mede gebeurd door het PBO (programmabeleidbepalende orgaan). Bij het PBO staan nog vacatures open konden wij lezen, en is er ruimte voor andere vertegenwoordiging. Kan de wethouder hier wat meer over vertellen – welke vertegenwoordiging? Dit is toch een belangrijk bepalend orgaan, vandaar deze vragen. En is de wethouder het eens met de Partij voor de Dieren dat de mediaorganisaties duidelijk zullen moeten gaan communiceren wie er in de PBO zitten?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Aanvraag voorbereidingskrediet Mobiliteitshub XL Papendorp-Noord

Lees verder

Commissiebijdrage Toekomst sportpark Overvecht-Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer