Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Integraal Ruim­telijk Perspectief (IRP) regio Utrecht tot 2040


13 januari 2022

In alle voorbereidingen tot aan dit ruimtelijk plan heeft wat ons betreft altijd teveel nadruk gelegen op groei en van economische versterking. Gelukkig is er een hoop goeds bijgekomen, zo wordt er meer gesproken over belang van groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Er komt groen bij, ook in de vorm van recreatieve en ecologische verbindingen. Mooi, maar wij zouden graag zien dat de balans hier doorslaat naar ecologie en niet naar recreatie en ik geef mee dat dit ook niet altijd samengaat. We zien ook aandacht voor natuurinclusieve landbouw maar die dan wel in balans moet staan met economische rendabiliteit. Het perspectief stelt wat ons betreft veel te veel de kortetermijnbelangen van de mens centraal.

Een voorbeeld: Er moeten meer bedrijventerreinen bijkomen, wordt gesteld, 60 hectare, in of dicht tegen stad Utrecht aan. Zo’n uitbreiding is dus precies waar wij als Partij voor de Dieren voor vrezen. Want waar dan? We hebben al moeite om plek voor woningen en energieopwekking te vinden, en ondertussen ook het groen te behouden en uit te breiden. De wethouder moet deze spanning ook zien, en wat kan hij doen om onze zorgen hier weg te nemen?

In de zienswijze gevraagd een ambitie naar een energieneutrale regio op te nemen. Deze ambitie is opgenomen, maar net zo boterzacht als het greenwashende keurmerk On the Way to Planetproof. Dat keurmerk zegt niks, net zoals beslispunt 1f dat zegt: “In 2040 is de regio op weg naar energieneutraliteit”. Hiermee bedoel is: ook in 2022 is de regio op weg naar energieneutraliteit. Hoeveel verder zijn we in 2040 dan nu, en hoe dicht in de buurt zijn we bij 100% energieneutraliteit? Dat we in 2040 “een flink eind” op weg met de nationale klimaatdoelen zouden zijn, is niet concreet en voor ons volstrekt onvoldoende. Welk concreet doel is de wethouder bereid hieraan te hangen?

ChristenUnie zei interessante dingen over de financiering, waarbij ik me graag aansluit. Maar 373.000 euro dit jaar alleen al uitgeven voor een stuk als dit vindt mijn fractie sowieso te veel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden': tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Hoek Papiermoerbeilaan - Monardastraat, Rijnvliet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer