Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Parkeer­visie en modules Aanpak betaald parkeren en Parkeer­normen


30 september 2021

Voorzitter, met een stad die groeit en een klimaat dat opwarmt, is het van groot belang om strak te sturen op het aantal auto’s in de stad. Enerzijds vanwege de uitstoot en het energiegebruik van auto’s, anderzijds zeker ook vanwege de ruimte die auto’s innemen. U ziet het, bij de bespreking van de parkeervisie zal ik vooral in gaan op de auto – wat een uiterst inefficiënt vervoersmiddel is. Willen we de stad leefbaarder, schoner en veiliger maken, dan moeten we iets doen aan de hoeveelheid rijdende en stilstaande auto’s.

Als het om parkeren gaat, dan is onze droom: betaald parkeren in de hele stad. Er zijn nog hele wijken waar mensen gratis gebruik maken van de openbare ruimte voor hun auto. Ons idee is: stop de zones met gratis parkeren (zones B2 en C) en verander de huidige gratis-zones in een betaald parkeren zone (B). Waarmee we in de hele stad twee soorten zones krijgen: A met een hoger tarief op plaatsen waar het extra druk is, en B in de rest van de gemeente. Dit systeem is eerlijk - iedereen betaalt voor het gebruik van de ruimte - en met de opbrengsten kunnen we verkeersproblemen oplossen en verder vergroenen. Het is ook tijdsbesparend in die zin dat er niet steeds draagvlakmetingen en participatie plaatsvinden en dat betaald parkaren zich alsnog als een olievlek door de stad verspreidt. Is de wethouder bereid dit idee over te nemen? Zo niet, dan komen we met een amendement.

Wat wij ook graag willen: een tweede, derde en zoveelste parkeervergunning binnen hetzelfde huishouden zodanig duurder maken dat mensen ervan afzien. Twintig procent van de huishoudens heeft meer dan 1 auto. Tijd om daar iets aan te doen, maar we denken dit punt in de parkeervisie te missen. Is de wethouder het met ons eens, en hoe ziet zij verdere verhoging van tarieven van extra parkeervergunningen voor zich, en is ze bereid dit in de parkeervisie of in een module uit te werken?

Met deze opbrengsten kunnen we echt wezenlijke dingen doen: autoparkeerplekken op straat opheffen en vergroenen, fietsparkeerplekken aanleggen, waterberging realiseren en de omgeving aangenamer maken. Dit past in de doelstellingen van de Parkeervisie. En zo zijn we ook af van ruziënde buurten die wel of geen draagvlakmeting willen en wel of geen betaald parkeren.

Wat wij ook graag zouden willen: wachtrijen van parkeervergunningen voor bewoners sluiten op plekken waar we het autogebruik willen afbouwen en parkeerplekken willen opheffen. Op de Raadsinformatiebijeenkomst hoorden we hier een mooi pleidooi voor: sluit de wachtrij voor de binnenstad, communiceer helder dat er geen nieuwe parkeervergunningen meer worden afgegeven en maak zo makkelijker dat parkeerplekken opgeheven kunnen worden. En waarom eigenlijk alleen binnenstad? Doe dit bij alle A-parkeerzones. Graag een toezegging van de wethouder.

Ik sluit me graag aan bij het pleidooi van D66 voor het opheffen van autoparkeerplekken en het waterdoorlatend maken van parkeerplekken. Dit zijn beide dingen die wij ook willen.  

Dan voorzitter, in verschillende bestemmingsplannen hanteerde het college al de regel dat de minimale parkeernorm de maximale wordt. Deze regel zien we nu structureel worden in de Parkeervisie. Dat is fijn. Maar onze fractie wil graag een stap verder: introduceer de parkeernorm 0. Er bestaat geen landelijke, wettelijk voorgeschreven normering voor fiets- en autoparkeerplaatsen. Dus dan kunnen we ook een norm creëren waar we geen nieuwe autoparkeerplekken toestaan op bijvoorbeeld plekken waar door inbreiding veel nieuwe inwoners op elkaar gaan wonen. Is de wethouder bereid deze 0-norm mogelijk te maken?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling Overvecht Centrum: uitwerken basisprincipes en onderzoeksvragen ruimtelijke en financiële verkenning in een Masterplan

Lees verder

Raadsbijdrage Aanbieding Initiatiefvoorstel Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer