Raads­bij­drage Aanbieding Initi­a­tief­voorstel Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte


7 oktober 2021

Vandaag kom ik met veel plezier met het initiatiefvoorstel ‘Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte’. Wat onze fractie betreft een mooi voorstel waarmee we een volgende stap in onze duurzaamheidsambities kunnen zetten.

Het onderwerp is fossiele reclame. Fossiele reclame, denken wij, maar inmiddels steeds meer organisaties, zie ook de recente oproep van Greenpeace, zet aan tot het meer gebruiken van fossiele brandstoffen, en dit zorgt voor klimaatopwarming en luchtvervuiling. Fossiele reclame heeft zo een negatieve invloed op de volksgezondheid.

Voorzitter, we weten van de jaja-sticker dat het inperken van communicatiemiddelen op gespannen voet staat met de vrijheid van meningsuiting. Ik wilde daarom alleen een initiatiefvoorstel tegen fossiele reclame indienen als er een goed juridisch kader voor zou zijn. Toen ik aan de slag wilde met het voorstel, bleek er binnen de gemeentelijke organisatie geen capaciteit voor ambtelijke ondersteuning beschikbaar te zijn, omdat de afdeling VTH overbezet bleek.

Gelukkig mocht ik werken met een consultant van Eiffel die de juridische context grondig heeft uitgezocht. Tividor van Lijf zocht uit hoe de gemeente Utrecht beleid voert ten aanzien van reclame in de openbare ruimte, en hij heeft ook uitgezocht op basis van welke argumenten reclame-uitingen ingeperkt kunnen worden. Dit werd een heel onderzoek tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toe. Met als gevolg dat er nu een voorstel ligt met een goede juridische onderbouwing. Ik wil Tividor hartelijk danken, net als Manon Leenders en Florien Bouts, voor al jullie inzet en meedenken.

Het is nu aan de raad om een mening te hebben. En de keuze is simpel: kiezen de fracties voor onbeperkt reclame maken ongeacht de gevolgen, of weren we fossiele reclame uit de openbare ruimte en beschermen we de volksgezondheid. Ik zie uit naar de reactie van het college op dit voorstel maar nog meer naar het debat en de oordeelsvorming in de commissie.

Voorzitter, dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Parkeervisie en modules Aanpak betaald parkeren en Parkeernormen

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer