Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Toekomst parkeer­garage Springweg


27 mei 2021

Hinder van licht, geluid en vieze lucht.
Namens de Partij voor de Dieren dank voor toevoegen van het extra beslispunt om maatregelen te nemen om lichthinder aan te gaan pakken. Nog wel een vraag: wanneer gaan deze maatregelen uitgevoerd worden? (z.s.m. of pas nadat gemeente exploitatie overneemt?)

Omwonenden ervaren niet alleen hinder van licht, maar ook van vieze lucht, van geluid en van verkeersonveiligheid. Kan de wethouder daaraan ook tegemoet komen, bijvoorbeeld door ook geluidsdempende panelen in elk geval bij de garage, en fysieke maatregelen die tot stapvoets rijden dwingen op straat?

Verkeersveiligheid
Die verkeersveiligheid stip ik nog extra aan vandaag. Het gedrag van automobilisten op de Springweg, en dat is dus allemaal bestemmingsverkeer dat door deze parkeergarage wordt aangetrokken, dit gedrag moet echt veranderen. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat hier met grote regelmaat te hard en te lomp gereden wordt waarbij fietsers en voetgangers van de sokken gereden worden? Welke maatregelen, bijvoorbeeld fysiek op straat maar ook in communicatie, zou de gemeente hiertegen kunnen inzetten?

Vergroening
Als de parkeergarage toch langer blijft staan, welke mogelijkheden ziet de wethouder voor het vergroenen van het gebouw zelf en van de directe omgeving?

Raadsbrief stavaza autoluwe binnenstad
Vandaag ontvingen we ook de brief stavaza autoluwe binnenstad. In deze brief is de koppeling wederom te zien tussen extra lang laten doordraaien van Springweggarage en het opheffen van autoparkeerplekken in de binnenstad. Mijn fractie concludeerde naar aanleiding daarvan opnieuw dat het echt wrang is dat omwonenden van de garage overlast van autogassen, lawaai en licht blijven ervaren om elders auto’s weg te halen.

Een verzoek van mijn collega woordvoerder mobiliteit: in die brief staat het voorstel om 250 extra garageabonnementen beschikbaar te stellen in de parkeergarages Hoog Catharijne, en het exploitatieresultaat Springweg te koppelen aan het parkeervrij maken Oudegracht en Janskerkhof. De vraag naar aanleiding hiervan is of er dus ook minstens 250 autoparkeerplekken direct gaan verdwijnen als de Springweggarage toch moet openblijven. Graag een reactie.

Concluderend
PvdD is nog steeds van mening dat deze garage op deze plek zo snel mogelijk gesloten moet worden. De parkeergarages onder Hoog Catharijne staan grotendeels leeg en bieden genoeg ruimte voor de klanten van ondernemers uit de binnenstad en ook voor bewoners.

Wrange en onacceptabele koppeling dat deze garage op deze plek nog zo lang auto’s moet aantrekken, als voorwaarde voor het autovrij maken van de grachten. Dat moet echt anders, in de eerste termijn van deze commissie noemde ik bijvoorbeeld betaald parkeren in de hele stad als inkomstenbron. Vanochtend werd ook tolheffing en/of rekeningrijden genoemd in een ander mobiliteitsdebat. Er zijn dus genoeg creatieve andere oplossingen op snelle sluiting te financieren.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Burgeragendering Geluidsnorm

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer