Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Steden­bouw­kundig Plan hoog­bouw­kavel Leidsche Rijn Centrum Noord


27 mei 2021

Bedankt, voorzitter. In het plan is ruime aandacht voor belangrijke zaken als klimaatadaptatie, waterberging, isolatie, luchtkwaliteit, deelmobiliteit en de plannen op dit gebied zien er goed uit, complimenten van de Partij voor de Dieren hiervoor. Met dit plan gaan we de hoogte in: een efficiënt gebruik van de schaarse openbare ruimte.

Natuur-inclusief en diervriendelijk bouwen worden goed vertegenwoordigd, dat doet ons natuurlijk deugd. De Groenstructuur wordt verstevigd en we lezen over de Stockholmstraat, die buiten het plangebied ligt, die een potentiële groene verbinding tussen het toekomstige centrale (groene) plein en de aanwezige stedelijke groenstructuur. Hoe potentieel is dat precies? Kunnen we hier vast een toezegging op krijgen, dat dit gerealiseerd zal worden? Verder goed om te lezen dat er wordt onderzocht hoe de route versterkt kan worden voor vogels, vlinders en bijen. We zijn blij met dit natuur-inclusieve karakter van de plannen. Maar hoe zit het met de bestaande bomen op en rondom de locatie? In hoeverre is er al bekend welke en hoeveel bomen moeten verdwijnen? Kan de wethouder toezeggen dat bomen die voor het plan moeten wijken niet gekapt maar verplaatst zullen worden? Tot slot over dit onderwerp: groene gevels zijn geen vervanging van bomen, maar kunnen wel schuilgelegenheden bieden voor dieren, dus als extraatje groen willen we dat natuurlijk graag!

25% sociale huur en 25% middenhuur vinden ook wij wel erg mager. Er is ruimte geboden aan ideeën van partijen met een minimum van 20%. Waarom is toen niet al een ondergrens van 35% aangehouden? Nu wordt het gebracht alsof 25% ruim is, ten opzichte van die 20% ondergrens, maar het is veel minder dat dit college zelf claimt te willen. Dat vindt onze fractie wel echt teleurstellend. Kan de wethouder uitleggen waarom het college hiervoor heeft gekozen en zich niet aan de eigen voornemens houdt?

Aangezien dit project een ‘verticaal dorp’ wordt genoemd, vragen wij ons af hoe het zit met de maatschappelijke voorzieningen. Dit werd net ook al aangestipt door de ChristenUnie. Natuurlijk is er geen ruimte voor alle voorzieningen, maar dan benoem ik specifiek ruimte voor sport en kinderopvang, die kwam net al even langs. Goed punt van de VVD om te checken in hoeverre die voorkomen in de omgeving van het kavel, wij hopen dat het college hier goed naar kijkt.

Tot slot: op het provinciehuis (bijna 85 meter hoog) bevindt zich een nestkast voor de slechtvalk. In hoeverre is er in dit plan een mogelijkheid om dit te realiseren? Wij weten dat er ook nestgelegenheid voor kleinere vogels ruimte hebben in het plan. Nu moet dit elkaar natuurlijk niet gaan bijten, dus misschien is het juist niet wenselijk voor de kleinere vogels. Maar kan de wethouder toezeggen dat er wordt uitgezocht in hoeverre we iets voor de slechtvalk of voor een andere roofvogel kunnen betekenen, en ons hierover informeren? En dan indien kleinere vogels hier dan niet de dupe van worden, en indien het schaarse dakoppervlak hier nog een plekje voor biedt?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Toekomst parkeergarage Springweg

Lees verder

Commissiebijdrage Afvalcontainers Zocherpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer