Commis­sie­bij­drage Afval­con­tainers Zocherpark


27 mei 2021

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren wilde de plaatsing van afvalcontainers in het Zocherpark agenderen omdat wij na alles wat er tot nu toe al is gezegd en gedaan over dit onderwerp, van mening zijn dat die afvalcontainers daar niet moeten komen. Er zijn heel veel verschillende soorten bezwaren gemaakt, denk aan de verkeerssituatie, trillingshinder door afvalwagens en dat er geen adequate nulmeting is uitgevoerd, angst voor scheurschade aan panden, glasscherven en of het zwerfvuil geen ratten zou aantrekken, zéér ongewenst zo pal naast een speeltuin. Omwille van mijn beperkte spreektijd richt ik me echter om het algemene principe: geen afvalcontainers in Rijksmonumenten. Niet alleen valt de beoogde locatie binnen de grenzen van het Zocherpark, daarbij baseer ik me een kaart gevonden op de site van de gemeente Utrecht (overzijde van de Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen is de grens), maar de beoogde locatie bevindt zich middenin een Rijksmonumentaal gebied: onder andere de gehele Nicolaasdwarsstraat en de Wijde Doelen. Het gaat hier dus om een Rijksmonumentaal complex. Onze fractie zou graag van de wethouder willen weten in hoeverre dit gedegen is uitgezocht, en belangrijker nog: waarom het college het geoorloofd vindt dat cultureel erfgoed op deze manier kan worden aangetast? Onze fractie is ook heel benieuwd hoe overige fracties hier over denken. Er wordt gesteld dat deze locatie het meest geschikt zou zijn van alle onderzochte locaties, maar hoe kan een locatie middenin rijksmonumentaal terrein überhaupt geschikt worden bevonden? Om dat principe gaat het de Partij voor de Dieren. Wij willen dat de groene en cultuurhistorische immateriële waarde van het Zocherpark en van Rijksmonumenten in het algemeen goed worden beschermd.

Tot slot horen wij graag nog een reflectie van de wethouder op hoe het proces juridisch verloopt tot nu toe. Het college besloot een ingediend bezwaarschrift op de plaatsing van de containers in twee afzonderlijke procedures te behandelen, 1. een aanwijzingsbesluit voor de plaatsingslocatie en 2. een omgevingsvergunningstraject (gezien de coördinatiebepaling daartoe o.a. ook gerekend de velvergunning en de monumentenvergunning). Wij hebben begrepen dat dit zeer ongebruikelijk is, waarom is hiervoor gekozen? Er is om nadere gegevens gevraagd om te weten te komen hoe het aanwijzingsbesluit is genomen, en daar zou niet op zijn gereageerd. Dus graag ook een reflectie hierop. Tot zover, dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Programmaplan Wervengebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer