Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling aangepast bestem­mingsplan Lage Weide naar aanleiding van uitspraak Raad van State


7 maart 2024

Voorzitter, we hebben het hier over een bestemmingsplan dat een paar maal door de Raad van State zwaar is bekritiseerd – om het maar even zo samen te vatten. En over een plan waar wij als Partij voor de Dieren in 2018 al heel kritisch waren: toen al zeiden wij dat er meer geuroverlast wordt toegestaan om vooral maar economische bedrijvigheid te stimuleren. Een geurbeperkend amendement van ons is toen weggestemd. En nu zien wij ook in dit herstellende bestemmingsplan terug: nieuwe woningbouwprojecten zijn mogelijk doordat de geurregeling is aangepast. De geurcontour is verlegd, en bedrijven krijgen beperkte uitbreidingsmogelijkheden en voor meer bedrijfsuitbreidingen zijn in het plan afwijkingsbevoegdheden opgenomen. Voorzitter, op en rond Lage Weide kan het enorm stinken. Gelet op het woongenot en de volksgezondheid vinden wij het niet goed als de zware bedrijven mogen uitbreiden als ze meer geur verspreiden. Maar dit bestemmingsplan zit zo dicht in elkaar getimmerd dat stimuleren van bedrijvigheid economie het lijkt te winnen... Vraag: welke ruimte is er überhaupt om dit plan te amenderen, ten bate van minder stank, en wat zou er gebeuren als de raad dit bestemmingsplan niet vaststelt?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Kanaleneiland – Transwijk

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief VO-School Overvecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer