Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Jagerskade


10 februari 2022

Dank u wel, voorzitter. Ik ga eerst in op de situatie met betrekking tot de ontsluiting, en dan nog twee punten op het gebied van ecologie.

Ontsluiting
Alle drie de ontsluitingen zijn op een bepaalde manier problematisch. Wat betreft het Zandpad zijn wij het eens met GroenLinks dat het onwenselijk is voor de bewoners dat er geen uitleg is gekomen over de ontsluiting via het Zandpad. Ook eens GroenLinks wat betreft de wenselijkheid van de vergroening van het Zandpad. De ontsluiting via het terrein van het RWZI: Hoogheemraadschap en gemeente verschillen van mening, en ze lijken hier ook niet uit te gaan komen, en om op die plek veel bomen te gaan kappen voor een ontsluiting vinden wij ook niet ideaal. Dan blijft de ontsluiting via de Loevenhoutsedijk over. Maak de snelheid daar 30 kilometer per uur, schrap parkeerplaatsen zodat je meer zicht hebt, hang spiegel op, plaats stopborden en eventueel verkeerslichten, drempels. Misschien kan zelfs die boom worden verplaatst, dat zijn er tenminste veel minder dan op het terrein van het RWZI. Sowieso willen wij minder parkeerplaatsen erbij dan nu de bedoeling is, bovendien krijg je dan minder verkeersbewegingen en dus minder verkeersonveiligheid. Kan de wethouder toezeggen te laten onderzoeken hoe de verkeersveiligheid zou worden als al deze zaken zouden worden opgepakt?

Vlonder

Er wordt momenteel geen onderzoek gedaan naar de vlonder, maar het is een wens van de ontwikkelende partij, dus mogelijk in de toekomst. Onze fractie maakt zich zorgen om de gevolgen voor flora en fauna indien er een vlonder aan de Vecht wordt gerealiseerd. Kan de wethouder toezeggen dat de raad middels een brief geïnformeerd zal worden over de uitkomst van het onderzoekt omtrent de mogelijkheden voor de vlonder, inclusief het ecologische onderzoek? En kan de wethouder toezeggen dat de mogelijkheden omtrent natuurlijke oevers en FUP’s dan ook meteen onderzocht kunnen worden?

Groen
De Partij voor de Dieren zou graag zien dat er in de groene inrichting in de plannen nog meer oog voor ecologie komt. Op de plaatjes zien we voornamelijk gras, maar in plaats daarvan kan er ook op sommige plekken gekozen worden voor bloemen en planten die aantrekkelijk zijn voor insecten, denk bijvoorbeeld aan een vlinderstruik. We vragen ons ook af waarom er wordt gekozen voor het herplanten van slechts 15 bomen. In plaats van al dat gras kunnen er toch wel wat meer bomen bij? Graag een reactie van de wethouder op de bloemen en de bomen. We hopen natuurlijk op een toezegging.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Johan Wagenaarkade 1-10 bis, Halve Maan-Zuid

Lees verder

Commissiebijdrage Dakkapellen en Dakopbouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer