Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Johan Wage­naarkade 1-10 bis, Halve Maan-Zuid


10 februari 2022

Bedankt, voorzitter.

Allereerst dank aan mevrouw Zwinkels van het CDA, voor het indienen van het amendement. Wij gaan het nader bestuderen.

De Partij voor de Dieren had de afweging willen maken of de nieuwbouwplannen opwogen tegen het verlies van de architectuur en de vernietiging van bestaand groen terwijl er nog echt iets te kiezen viel, maar die mogelijkheid is de raad ontnomen doordat de huizen en het groen al zijn gesloopt, een deel van de bomen zelfs illegaal gekapt! De opmaak van het proces-verbaal ging mis, waardoor de zaak niet naar het OM kon. De bewoners moesten eruit en de gemeente begon vast met werkzaamheden voorafgaand aan de sloop. Vervolgens zei de gemeente bang te zijn voor verloedering en brandstichting, ook omdat er geen bewoners meer inzaten, en deed het daarom voorkomen alsof de panden daarom maar snel gesloopt moesten worden. Als de raad de keuze had gekregen tussen renoveren en nieuwbouw, hadden de bewoners rustig kunnen blijven zitten tot de vaststelling van het bestemmingsplan. Waarom moest het volgens het college zo nodig op deze manier gaan? En wat kan de gemeente doen om in het vervolg te zorgen voor een planning waarbij een locatie zo lang mogelijk bewoond kan blijven?

We kijken dus eigenlijk met enige chagrijn naar het bestemmingsplan. Het ziet er qua woningen niet per se slecht uit. 54 sociale huurappartementen is op zich een positieve ontwikkeling. Maar als we dan kijken naar de bomen, dan worden we er niet blijer op. In het bestemmingsplan staat doodleuk: “Omdat er in de nieuwe situatie 4 extra bomen bijkomen heeft de ontwikkeling een positieve bijdrage aan het natuurlijke leefmilieu.” En het compensatievoorstel dat Mitros heeft gedaan van 26 nieuwe bomen, en dat inmiddels akkoord is bevonden door het college, vinden we wel erg karig. Zeker gezien die illegale kap, een economisch delict waarvoor geen strafrechtelijke boete is opgelegd. Waarom heeft het college dit dan toch akkoord bevonden? En kan de wethouder toezeggen het aantal bomen dan vanuit de gemeente verder te compenseren, om het laten mislukken van het proces-verbaal enigszins goed te maken?

Voorzitter, mijn spreektijd is beperkt, dus ik moet het hier bij laten. We gaan kijken of wij zelf nog met voorstellen willen komen wanneer het bestemmingsplan naar de raad komt. Uiteraard afhankelijk van de reactie van de wethouder. Bedankt voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Beneluxlaan 901, Kanaleneiland Zuid

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Jagerskade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer