Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Bene­luxlaan 901, Kana­len­eiland Zuid


10 februari 2022

De Partij voor de Dieren vindt het een goed idee dat een kantoorpand wordt omgebouwd tot woningen. Dat juichen we toe.

Voor nu twee punten namens ons:

1) We lezen dat onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn voor circulariteit, diervriendelijk bouwen en het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen zoals meer groen, waterdoorlatende verharding en infiltratiegebieden. Mijn vraag aan de wethouder: kan hij toezeggen dat circulair, diervriendelijk en klimaatadaptief ontwikkelen hier gewoon de norm wordt?

2) Dan bomen. Ten gevolge van de nieuwe ontwikkeling verdwijnen 21 bomen. Van de meeste hiervan is de toekomstverwachting laag. Dat vinden wij als Partij voor de Dieren wel heel toevallig. Vindt de wethouder dit ook niet verdacht? Hoe komt het dat ze in slecht staat zijn, slecht onderhoud? Wat kunnen we aan verzorging doen om de conditie te verbeteren zodat ze mogelijk nog niet weg hoeven?

Een beperkt aantal zijn het behouden waard. Hier is echter niet voor gekozen. De een is te groot en de overige zes bomen scoren niet goed op alle criteria voor verplanten. Grote, volwassen bomen zijn vanwege allerlei redenen waardevol. We raden de wethouder aan dit te heroverwegen. Kan hij dit toezeggen?

Wat ons ook opvalt, het raadsvoorstel heeft het over 21 bomen die gekapt moeten worden, maar de bomenparagraaf spreekt over 11 bomen. Hoe zit dit? Kan de wethouder toezeggen dat, als er gekapt moet worden, het er maximaal 11 zijn? En hoe zit het met die iep die te groot is om verplant te worden maar ecologisch heel waardevol is? Kunnen de plannen aangepast worden om deze te sparen? We horen het graag.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Commissie Omgevingskwaliteit

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Johan Wagenaarkade 1-10 bis, Halve Maan-Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer