Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Commissie Omge­vings­kwa­liteit


10 februari 2022

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het een goed idee om de nu bestaande welstandscommissie om te vormen en uit te breiden met meer kennis en adviesterreinen.

Het is natuurlijk goed dat een nieuw gebouw in de omgeving moet passen. Dus advies op groen en landschap is goed, maar betekent dit ook dat natuurinclusief bouwen een kader van de nieuwe commissie wordt? Kan de wethouder dit toezeggen? En in het verlengde, gaat dan ook een ecoloog plaatsnemen in de commissie? Kan de wethouder dat toezeggen? Dat er geadviseerd wordt op duurzaamheid is goed, maar klinkt ook vaag. In hoeverre wordt hier ook een inhoudelijke ambitie aan gekoppeld?

Voorzitter, twee slotopmerkingen. De nieuwe commissie opereert binnen de kaders van de Omgevingswet en gaat uit van Ja-tenzij. Als PvdD is dat precies de reden waarom wij tegen de Omgevingswet zijn. Want beschermende kaders gaan verloren, procedures worden simpeler en alles wat kwetsbaar komt onder druk te staan. Herkent de wethouder onze zorgen, en hoe kan hij onze scepsis wegnemen?

Dan de financiering, opeens 160.000 euro halen uit de leges klinkt wel makkelijk. Het klinkt als een technische vraag, maar ik bedoel hem echt politiek: ten koste van wat gaat dit, en kunnen we deze commissie niet met 130.000 euro financieren, en die andere 30.000 aan een goed doel als de vogelopvang geven?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Uitvoeringsnota huisvesting culturele en creatieve sector

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Beneluxlaan 901, Kanaleneiland Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer