Commis­sie­bij­drage Raads­brief Uitvoe­ringsnota huis­vesting culturele en creatieve sector


10 februari 2022

We zijn blij dat er een visie en uitvoeringsnota ligt. Want hoe zonde dat er zoveel talent opgeleid wordt in de stad en vervolgens verloren gaat omdat er geen werkruimte beschikbaar is, laat staan betaalbare werkruimte of werkruimte met enig toekomstperspectief.

Mooi nieuws dat vorige week het convenant tussen gemeente en Broedplaatsennetwerk is gesloten. 80.000 extra vierkante meters erbij voor cultuur. We vinden het ook hoopvol dat hiervoor in de nota heldere prijscategorieën zijn vastgesteld. Onze bedenking is wel: in 2040 moet dit gereed zijn. Waarom dan pas en niet eerder? En trouwens ook: blijven die prijscategorieën die we hiermee vaststellen dan de komende 18 jaar vaststaan?

Ruimte voor cultuur in de openbare ruimte
Op pagina 11 staat een kopje “vergroening en verdichting in balans”. En daaronder een beschrijving over de balans tussen de groei van de stad en dat het aanbod van culturele voorzieningen moet meegroeien. Ik begrijp hier de link met vergroening niet. Kan de wethouder dat uitleggen?

Slim ruimtegebruik: in de nota wordt het dilemma geschetst dat door evenementen in parken, de parken niet toegankelijk zijn voor inwoners. En ook nog iets over dat door bomen in de openbare ruimte, er minder plek is voor evenementen in de openbare ruimte. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat deze dilemma’s makkelijk opgelost kunnen worden door al die plekken waar geen natuur is, - en er zijn een hoop stenige straten en pleinen in onze gemeente – te gebruiken voor cultuur, en ondertussen het groen met rust te laten?

Want immers de cultuurbezoeker heeft ook belang bij schone lucht, biodiversiteit en een koele omgeving.

Rol van gemeente
Er wordt nu altijd ingezet op een tussenpersoon (Plaatsmaker bij permanent en Ad Hoc bij tijdelijk). Vraag aan de wethouder: brengt dit voor kunstenaars en culturele organisaties niet onnodig gedoe en onnodige kosten met zich mee? Dus is het niet logischer om ook direct als gemeente te verhuren aan de gebruikers? Niet vervangend, maar naast het aanbod van bijvoorbeeld De Plaatsmaker, zodat gebruikers/huurders iets te kiezen hebben.

Tijdelijkheid
Tijdelijke plekken lijken een mooie oplossing, want kunstenaars en organisaties weten overal met al hun creativiteit wel weer wat van te maken. Tegelijkertijd hebben we hier wel onze vraagtekens bij: biedt het genoeg continuïteit? Welk signaal geven we af als we voor kunst vooral de “afdankertjes” van de vastgoedportefeuille beschikbaar stellen? Is er genoeg capaciteit elders om de gebruikers elders ruimte te bieden als een pand weer opgeleverd moet worden? Graag een reflectie van de wethouder hierop.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Vaststellen partiele herziening bestemmingsplan Defensieterrein, Merwedekanaalzone deelgebied 4

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Commissie Omgevingskwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer