Commis­sie­bij­drage Vast­stellen partiele herziening bestem­mingsplan Defen­sie­terrein, Merwe­deka­naalzone deel­gebied 4


10 februari 2022

Voorzitter, ik kan het kort houden. De Partij voor de Dieren is het niet eens met deze extra verdichting. 350 woningen erbij, bovenop een maximaal aantal van 600 woningen, vinden wij buitenproportioneel. Mijn fractie is voorstander van meer betaalbare woningen, maar wij denken, maak dan die 600 woningen betaalbaarder.

Ten koste van wat komen deze extra woningen er? De leefbaarheid van het gebied? De woonruimte per woning? Dat dit niet ten koste gaat van het groen geloven wij, in tegenstelling tot GroenLinks, niet. Misschien gaat er geen groen verdwijnen op de kaart in deze herziening, maar bewoners van 350 extra woningen die ook gebruik gaan maken van de openbare ruimte kan voor een perkje toch echt teveel zijn. Mijn vraag aan de wethouder is dan ook; wat gaan volgens hem de gevolgen zijn van al deze extra woningen op de omgeving en de leefbaarheid van het gebied? En hoe staat dit in verhouding tot de rest van de deelgebieden van de Merwedekanaalzone?

Tot slot, minder woningen verbruiken minder energie. Hier hebben we eerder ook al eerder een punt van gemaakt. Nu kan de Merwedekanaalzone al niet energieneutraal worden. Daar zijn wij niet blij mee. Hoe ziet de wethouder dit voor zich met dit plan?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Chw bestemmingsplan, Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Uitvoeringsnota huisvesting culturele en creatieve sector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer