Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel vast­stellen bestem­mingsplan Chw bestem­mingsplan, Merwe­deka­naalzone deel­gebied 5, Euro­palaan fase 1


10 februari 2022

Voorzitter, mijn fractie heeft tegen de voorloper van dit plan gestemd, wegens te veel groei.

Aantal woningen
De Partij voor de Dieren is van mening dat het aantal woningen dat het college hier uiteindelijk, met fase 2 erbij, voor zich ziet onrealistisch is. Wij zijn voor verdichten, maar met mate. Nu komen er 4250 woningen, in deze fase 1. Dat aantal is wat ons betreft oké, maar wel de limiet voor dit gebied. Mijn fractie vraagt zich af; is er echt goed nagedacht over de impact van dit aantal woningen op de omgeving met het oog op milieuwetgeving?

“Gemengde bestemming”
Ook wordt mijn fractie wat zenuwachtig van de term “gemengde bestemming”. Dat zit best veel in dit bestemmingsplan. Daarmee geven we controle uit handen. Graag zou ik van de wethouder willen horen of het niet verstandig is om in die gemengde bestemming een minimaal percentage af te spreken voor bijvoorbeeld groen of maatschappelijke voorzieningen? Nu wil de wethouder natuurlijk die vrijheid bij het college houden, maar wat zou er misgaan als we hier als raad wel meer kaders over meegeven bij het vaststellen van dit bestemmingsplan? En ook om al afspraken te maken over duurzaamheid en type woningen?

Mobach
Dan Mobach. Mijn fractie is voor het behoud van Mobach op deze plek. Wij balen er tegelijkertijd wel van dat dit ten koste gaat van groenbestemming. Vraag aan de wethouder: wordt dit elders in het plangebied gecompenseerd met meer groen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Zandweg 186a De Meern

Lees verder

Commissiebijdrage Vaststellen partiele herziening bestemmingsplan Defensieterrein, Merwedekanaalzone deelgebied 4

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer