Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Zandweg 186a De Meern


10 februari 2022

Dank voorzitter. Ik heb een aantal vraagtekens bij dit plan. Gezien de geplande bespreektijd zal ik ze wat staccato opnoemen.

Ik heb twee punten op groen:

  1. Veel van het “groen” in dit plan blijken particuliere tuinen te zijn. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat deze tuinen niet stenig worden maar ook daadwerkelijk kunnen gaan bijdragen aan de ecologische waarde van het gebied? Waarom is er niet gekozen voor meer openbaar groen?
  2. Er wordt veel beplanting weggehaald en het is ons niet duidelijk of er overlap is met de aanplant van nieuw groen. Kan de wethouder toezeggen dat er een ecologisch werkprotocol wordt vastgesteld samen met de initiatiefnemer waarin wordt aangegeven hoe schadelijke gevolgen voor dieren en planten zo veel mogelijk voorkomen gaan worden?

Dan twee punten op bomen:

  1. Mooi dat er drie bomen bij komen. Wij willen alleen dat er voor iedere nieuwe woning een nieuwe boom bij komt. Dat zou voor het huidige plan dus nog eens 9 extra bomen betekenen. Kan de wethouder toezeggen dat er in totaal 12 bomen bij komen bovenop het aantal bestaande bomen?
  2. Bij navraag bleek dat 1 van de 3 te kappen bomen wél verplantbaar is. Dit bleek ook een lijsterbes te zijn, en geen kleine els zoals in het plan staat. Kan de wethouder toezeggen dat deze boom verplant gaat worden, en dat deze boom ook tijdig voor verplanting wordt voorbereid?

En het parkeren:

Elke woning een eigen parkeerplek lijkt ons niet van deze tijd en zeker niet van de toekomst. Dit plan doet daar nog eens een schepje bovenop. Waarom wordt er niet voor gekozen om de nieuwe parkeernormen van toepassing te laten zijn? En kan de wethouder toezeggen nog eens kritisch te kijken naar de invulling van de parkeerplekken op eigen terrein, die maar half worden meegerekend omdat ze, zo bleek bij navraag, “in de praktijk niet worden gebruikt”.

Wonen

Tot slot, wij vinden de invulling van woonruimte raar. Alleen koop, en zelfs twee vrijstaande woningen. Waarom worden dit soort keuzes gemaakt tijdens een wooncrisis? Graag een reactie van de wethouder.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Chw bestemmingsplan, Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer