Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Voor­be­rei­dings­be­sluit detail­handel en bezorging


10 februari 2022

Flitsbezorging vinden wij een teken van luiigheid en overconsumptie en de overlast ervan neemt toe. Niet alleen door de afgeplakte winkels en de in beslagname van openbare ruimte met fietsen en voorraden, maar ook door de toenemende verkeersonveiligheid.)Mijn fractie juicht de doelen van dit raadsvoorstel toe en we stemmen er zeker mee in.

Jammer dat het overigens geheim moet, want je ziet in de stad de roep om stappen tegen flitsbezorging toeneemt, en ik zou graag willen dat die inwoners zien dat we hier mee bezig zijn. Dat kan pas na besluitvorming, dus ik zou het voorstel ook graag voor de eerstvolgende raad agenderen.

We hebben twee aanvullende vragen:

-Mijn fractie ziet graag dat er iets gedaan wordt tegen het in beslag nemen van openbare ruimte met fietsen en voorraden op de stoep. Het college zegt te kunnen handhaven, maar kan de wethouder toezeggen dit ook daadwerkelijk te gaan doen?

-Mijn fractie maakt zich zorgen over verkeersonveiligheid door toenemend flitsbezorging. En door flitsbezorging wel toe te blijven staan op bedrijventerreinen, blijven we dus ook flitsbezorgers op straat houden die misschien wel harder en gevaarlijker gaan fietsen omdat de afstand groter is geworden. Hoe denkt het college dit tegen te gaan, en waarom is toch niet besloten om ook de industrieterreinen te sluiten voor flitsbezorglocaties?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Visie Klimaatadaptatie

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Zandweg 186a De Meern

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer