Raads­bij­drage Raads­voorstel Visie Klimaat­adap­tatie


3 februari 2022

De Partij voor de Dieren ziet weinig visie in deze visie. Het moet sneller en scherper. Deze visie is bij lange na niet ambitieus genoeg.

Deze visie rept met geen enkel woord over het tegengaan van klimaatverandering, terwijl het veel belangrijker is dat Utrecht veel meer gaat doen om klimaatverandering tegen te gaan. In alle beleidsvelden. In dit beleidsveld openbare ruimte bijvoorbeeld door behoud en toevoegen van veel meer bomen, in het beleidsveld duurzaamheid door de energietransitie te versnellen. Door bewoners en bedrijven te informeren en stimuleren hun consumptiepatroon aan te passen en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Klimaatadaptatie is letterlijk dweilen met de kraan open als we niet tegelijk doelen hebben om klimaatverandering echt tegen te gaan. Dáár zou de visie over moeten gaan, zodat adaptatie in de toekomst zo min mogelijk hoeft.

Bovendien is het voor de PvdD van belang dat ook echt alles voor mens én dier gedaan wordt om te kunnen dealen met een wereld tijdens klimaatcrisis. Dat komt te weinig terug. Dit is een visie voor mensen, om zelf het hoofd boven water te kunnen houden, maar uiteindelijk is het zonder de rest van het ecosysteem voor ons ook te laat.

In onze fractie hebben we lang getwijfeld wat we met dit raadsvoorstel moeten. Aan de ene kant denken we: iets is beter dan niets, en nu ligt er überhaupt een visie en dat is al een mooi begin. Maar helaas, we leven in een klimaatcrisis en met alleen deze visie komen we daar niet bovenop. Als we niet ten eerste meer doen om opwarming tegen te gaan, gaan de voorzichtige ambities uit deze visie té weinig, te laat en te langzaam zijn.

In de commissie deden we al enkele voorstellen om het scherper te krijgen, maar daar werd weinig enthousiast op gereageerd. Helaas hebben we daarom toch de conclusie getrokken dat we tegen de voorliggende visie gaan stemmen, het is te weinig, te langzaam en te vaag.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Debat Rachmaninoffplantsoen

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer