Raads­bij­drage Debat Rach­ma­ni­noff­plantsoen


3 februari 2022

Gronddeal
De gronddeal over het Rachmaninoffplantsoen blijft ook na het commissiedebat ondoorzichtig en is daarmee oncontroleerbaar. We moeten voorkomen dat opnieuw soortgelijke deals kunnen plaatsvinden. De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente hierin verantwoordelijkheid moet nemen. Daarom staat de PvdD op de motie Toekomstige grondtransacties die eerder door de PvdA al werd ingediend.

Participatie

Met de woningbouwontwikkelingen wordt bovendien de uitgebreide participatie met de bewoners gewoon opzij geschoven, en is het uiteindelijk niet meer dan een farce te noemen. Bewoners deelden hun ervaring dat hen tijdens de laatste zogenaamde bewonersparticipatiebijeenkomst de mond werd gesnoerd. Vindt de wethouder dit soort berichten niet gewoon gênant? Graag een reactie.

Hommelbos
Het Rachmaninoffplantsoen ligt tegen het Hommelbos aan. Het Hommelbosje is het laatste stukje historisch groen erfgoed van het vroegere landgoed welgelegen. Monumentale bomen zuiveren lucht en geluid in een druk stukje stad. Met elk plan in de omgeving sneuvelen er weer een paar bomen, soms direct en soms als gevolg van werkzaamheden. Bijvoorbeeld nog bij de transformatie van het gemeentekantoor tot appartementen. Voorzitter, dat moet echt afgelopen zijn. Het laatste stukje Hommelbos moet beschermd worden. Kan de wethouder toezeggen dit te erkennen, ook in lijn met de prioriteit aan het behoud en versterking van historisch groen zoals de raad alter vandaag in de Erfgoednota vaststelt. Wat de Partij voor de Dieren betreft is geven we invulling aan de bescherming van dit groen door het Rachmaninoffplantsoen niet verder te laten volbouwen. Wij dienen de motie Stop ontwikkelingen Rachmaninoffplantsoen zoals al toegelicht door de PvdA daarom mede in. Dank voor uw aandacht.