Raads­bij­drage Raads­voorstel vast­stelling IPvE/FO Maliebaan


3 februari 2022

Als het gaat om de Maliebaan droomt de Partij voor de Dieren van een autoluw park met veel biodiversiteit dat voor mens en dier een verbinding vormt tussen Singel en Hogelandse Park. Vanuit die droom kunnen wij instemmen met het raadsvoorstel en daarmee met het feit dat de middenbaan komt te vervallen als autostraat. Het is jammer dat veel omwonenden zich niet gehoord voelen en dat draagvlak voor dit raadsvoorstel in de directe buurt klein is. En dat kan ik me ook wel voorstellen gezien het feit dat het autoverkeer nu voor omwonenden dichterbij gaat komen. In de commissie riepen wij op om een knijp of een knip aan te brengen om het autoverkeer actief omlaag te brengen. Dat vinden we nog altijd een goed idee, hoewel we daar geen motie op indienen. We houden in de gaten of dit in de toekomst nodig is.

Als Partij voor de Dieren vinden we het jammer dat aan de noordzijde van de maliebaan parkeerplekken worden gepland op plekken die nu groen zijn of later groen zouden kunnen worden. We doen daarom mee aan de motie van GroenLinks om die parkeerplekken daar niet te realiseren.

Mijn fractie vraagt ook nog speciale aandacht voor de biodiversiteit. De middenbaan blijft een forse asfaltplak en asfalt is noch biodivers noch klimaatadaptief. We weten dat er bijzondere paddenstoelen groeien op de middenbaan en in de commissie heeft de wethouder het aanplanten van stinzen toegezegd, maar kan de wethouder toezeggen dat op en direct aan de middenbaan er meer biodiverse aanplant kan komen, al dan niet via bloembakken en perkjes, zoals op de Oosterspoorbaan? En kan ze toezeggen dat er bij het aanvullen van de bomenstructuur meer onderbeplanting toegevoegd wordt?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen Papendorp Noord

Lees verder

Raadsbijdrage Debat Rachmaninoffplantsoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer