Raads­bij­drage Raads­voorstel vast­stelling Steden­bouw­kundig Programma van Eisen Papendorp Noord


3 februari 2022

Dank u wel, voorzitter. In de commissie gaven wij al aan vrij positief te zijn over het raadsvoorstel. Onze fractie is blij met de ontwikkeling dat bomen waar mogelijk worden ingepast, en dat ze waar dat niet mogelijk blijkt zoveel mogelijk worden verplant, en we zijn gelukkig met de 40% sociale woningbouw. Op twee zaken gaan wij echter opnieuw in.

Groen
Voorzitter, juist omdat Papendorp een grote drukke woon-werkwijk wordt, is het belangrijk dat er voldoende schuil- en verblijfplekken voor dieren zullen zijn – laten we het ‘mini mensvrije zones’ noemen. De wethouder gaf in de commissie al aan dit prima mee te willen nemen in de plannen, en hij beloofde hier naar te gaan kijken en er op terug te komen. Dat waardeert onze fractie, en wij gaan er daarom vanuit dat wij deze groene schuil- en verblijfplekjes gaan terugzien in de uitwerkingsplannen. Graag een bevestiging van de wethouder.

P&R
In het SPvE worden 1000 extra parkeerplaatsen gereserveerd die in de 2e fase van de HUB mogelijk gaan worden gerealiseerd, bovenop de 2000 geplande parkeerplaatsen. Onze fractie is enthousiast over de functie van de P&R om autoverkeer richting stad af te vangen (richting Beurskwartier, richting Merwedekanaalzone). Zo wordt men aangemoedigd het OV in te stappen. Het voorzien in parkeerplaatsen voor onder andere bewoners, kantoorpersoneel, supermarktbezoekers et cetera vinden wij echter helemaal niet wenselijk. Zo wordt men juist aangemoedigd de auto in te stappen! Dat zou wat de Partij voor de Dieren betreft dan ook geen reden mogen zijn om de P&R uit te breiden. Alleen als aantoonbaar is dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn om verkeer af te vangen, zou er moeten worden uitgebreid.