Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Bestem­mingsplan Koningsweg


3 november 2022

Het lijkt niet zo’n heel groot plan en dat is het met 9 woningen op zich ook niet. Er zat een tuinder en als Partij voor de Dieren vinden we het prima om dit terrein anders in te richten: woningen toe te voegen en meer ruimte voor natuur te maken.

Toch heeft mijn fractie nog enkele vragen aan de wethouder.

De eerste is het meest prangend: Waarom 7 recreatiewoningen bouwen? En niet woningen voor permanente bewoning?

Er is veel vraag naar tiny houses en vormen van gemeenschappelijk wonen. Daarvoor leent dit ontwerp zich prima. En de nabijheid van een spoorlijn blijkt op andere locaties ook overkomelijk als het gaat om de wet geluidshinder en wonen, dus dat zou hier ook moeten kunnen.

Dus graag een reactie van de wethouder: Is dit overwogen of onderzocht? Wat zijn de opties om alsnog de recreatiebestemming te wijzigen in wonen?

Ons tweede punt gaat over diervriendelijk bouwen. De paragraaf over diervriendelijk bouwen is weliswaar wat voorzichtig geformuleerd: 'De iniatiefnemer heeft aandacht voor...', 'is voornemens om...'. Maar er staan wel veel mooie maatregelen in.

Vraag aan de wethouder: Hoe hard zijn deze voornemens? Mogen we ervan uitgaan dat alle diervriendelijke maatregelen uit bijlage 9 ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden?

En tenslotte: Het plangebied valt in het gebied Lunettenpark. De ambitie is natuur toe te voegen, maar we voegen ook recreatie en toeristen toe. Dat zou kunnen gaan schuren. Op deze locatie lijkt het oké, maar we zijn ook benieuwd wat er op de omliggende kavels gaat gebeuren. En dat is lastig beoordelen zonder concrete invulling van de plannen Lunettenpark. Deelt de wethouder ons ongemak bij het ontbreken van een integrale visie en moeten beoordelen per kavel? En vraag 2: De inspraakmogelijkheid op het IpvE was afgelopen zomer, wanneer komt het eindelijk naar raad?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Groenewoud

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Jaffastraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer