Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Steden­bouw­kundig Plan Groe­newoud


3 november 2022

Dank u wel, voorzitter. Ik ben nog niet helemaal bijgekomen van de uitspraak van GroenLinks van zojuist ‘niet iedere boom is heilig'. Leuke slagzin voor op de volgende verkiezingsposter.

Onze fractie is blij met de natuurvriendelijke oevers die er komen. Maar het Stedenbouwkundig Plan (SP) schetst een bijna idyllisch beeld van de superieure ecologische diversiteit die Groenewoud straks zal moeten gaan kenmerken, en hoe dit bijdraagt aan het principe van de natuur-inclusieve stad. Ondertussen wordt in het SP vermeld dat er 237 bomen moeten worden gekapt voor de plannen, ten behoeve van nieuwe bebouwing, water en infrastructuur. En in tegenstelling tot GroenLinks maakt de Partij voor de Dieren wel een prioriteit van de bomen. Waarom is ervoor gekozen om deze zaken in te tekenen op plekken waar bomen groeien? En wat is daar in vredesnaam natuurinclusief aan? Graag een verklaring van de wethouder. Kan de wethouder toezeggen dat zo veel mogelijk van de bomen die wel weg zouden moeten, herplant worden en niet gekapt? En deze vraag stel ik ook over de 50 bomen die buiten het plangebied moeten verdwijnen om de Mercatorlaan door te trekken.

Dan zijn er nog 121 ‘mogelijk te handhaven bomen’. Het is de Partij voor de Dieren niet duidelijk wat dit nu betekent, want ergens anders in het SP staat weer dat 121 bomen worden behouden. Waarom staat dit dubbelzinnig in het SP? De Partij voor de Dieren wil dat deze 121 bomen sowieso zullen worden gehandhaafd. Kan de wethouder dit beloven? Of vindt het college het soms acceptabel dat er straks in totaal 358 worden gekapt? (Of is het 408, met die 50 bomen er nog bij op geteld?) Graag een reactie.

Het college stelt dat er 843 bomen bijkomen. Kan de wethouder toezeggen dat het hier niet om zogenaamde ‘sprietjes’ van bomen zal gaan, maar om zoveel als mogelijk in te zetten op grotere bomen die méér CO2 opnemen, en een grotere bijdrage leveren aan klimaatadaptie en de biodiversiteit?

In de voorbeelduitwerking van het Centrale Park lijkt het aantal bomen ook wat mager, en we zien ook geen onderbeplanting, of struikgewas. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat dit van groot belang is voor vogels en kleine zoogdieren, en kan hij toezeggen dat er inderdaad wel heesters en struiken in het Centrale Park zullen worden geplant?

Voorzitter, ruimtelijke plannen hebben per definitie effect op dieren die leven in gebied dat wordt bebouwd. De wethouder kent ongetwijfeld het voorbeeld van Leeuwesteyn. Hier kwamen dieren door de bouw in de knel, doordat zij onvoldoende uitwijkmogelijkheden hadden. De wethouder hield toen bij hoog en laag vol dat er wel voldoende struikgewas en dergelijke was, maar de praktijk was dat een flink aantal hazen, konijnen en fazanten werd platgereden, simpel gezegd. Wat heeft het college geleerd van die situatie in Leeuwesteyn, en hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat we geen herhaling van die situatie krijgen?

Wij kijken ook graag mee naar het eventuele voorstel van de Partij van de Arbeid voor het verhogen van het aantal betaalbare woningen als er meer woningen bij zouden komen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Druk op Maatschappelijke Opvang

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Koningsweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer