Commis­sie­bij­drage Druk op Maat­schap­pe­lijke Opvang


3 november 2022

De Partij voor de Dieren maakt zich ook zorgen over de hoge druk op de opvang en de groeiende dakloosheid. En dit probleem is niet nieuw, Utrecht kampt al jarenlang met een ontoereikende opvang. Het is een structureel probleem en er is een lange termijn plan nodig. Van de informatie en verhalen die met ons zijn gedeeld op de raadsinformatiebijeenkomst ben ook ik geschrokken. De gemeente moet er zorg voor dragen dat er voldoende opvangplekken zijn. Voorzitter, er is al een hele rits aan goede suggesties gedaan door andere partijen waar ik me bij kan aansluiten. Specifiek ook bij vragen over preventie; want hoe zorgen we ervoor dat mensen niet dakloos worden? Bijvoorbeeld via schuldhulpverlening. Dat lijkt ons de kernvraag.

Ik heb nog twee punten die ik wil benadrukken.

Mijn fractie is blij dat er oog is voor opvang bij storm. Wel vragen wij ons af of hierbij ook rekening gehouden wordt met de toenemende kans op stormen vanwege klimaatverandering. We gaan simpelweg vaker te maken hebben met hevigere weersomstandigheden en extreem snelle weerswisselingen. Daar moet ook in het geval van maatschappelijke opvang nu al over nagedacht worden. Is de wethouder het hier mee eens? En hoe wordt dit meegenomen in de plannen? Zijn hier bijvoorbeeld verschillende scenario’s voor bedacht, of gaan die er wel komen? Mijn fractie ziet graag dat er proactief beleid wordt gemaakt dat hier ook rekening mee houdt. Ik vraag de wethouder om een toezegging daarop. In de raadsbrief lezen we dat opvang bij code rood buiten de koudweerregeling-periode niet organisatorisch mogelijk is. Kan de wethouder toezeggen dat er aan gewerkt gaat worden dat dit wel haalbaar gaat zijn? En hoe staat het ervoor met de gesprekken hierover in G4 verband?

Ook maken wij ons zorgen over de huisdieren van daklozen. Cijfers hierover staan niet in de monitor, die hoe dan ook al niet een reële afspiegeling weergeeft van de werkelijkheid want er missen meer groepen (bijvoorbeeld jonge daklozen die geen uitkering aanvragen en ongedocumenteerde daklozen). Er is weinig zicht op hoeveel dit er zijn. Heeft de wethouder deze huisdieren van daklozen wel in het vizier? En neemt zij deze dieren ook mee in het maken van plannen voor opvang? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat daklozen niet op straat blijven omdat ze anders gescheiden worden van hun huisdier, ook met code rood of tijdens de koudweerregeling? Voor daklozen is de band met hun huisdier soms het enige waar ze nog geborgenheid in vinden. Het is ontzettend moeilijk om gescheiden te worden van je huisdier, al helemaal als je verder amper iets hebt, ook al is dat voor een korte tijd. Graag op deze opmerkingen en vragen een reflectie van de wethouder. Op de website van de gemeente voor hulp bij dakloosheid staat daarnaast geen informatie over wat je kan doen als je dakloos bent en een dier bij je hebt. Kan de wethouder toezeggen dat hier informatie over wordt toegevoegd?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Dierenwelzijn Programmabegroting 2023

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Groenewoud

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer