Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Vrouw­jut­tenhof


12 december 2019

Dank u wel voorzitter.

Wij vinden het goed dat de EPC norm voor de woningen op 0 – oftewel energieneutraal – is gesteld en er sprake zal zijn van groene daken met zonnepanelen. Die kunnen we afvinken. Kan het college daarnaast toezeggen dat de woningen ook diervriendelijk worden? Er bevinden zich namelijk beschermde zoogdieren, vleermuizen en amfibieën met mogelijk een vaste verblijfplaats in dit gebied. Kan het college toezeggen dat ook tijdens de werkzaamheden minimaal evenveel verblijfplaatsen voor deze dieren zijn?

Wij kunnen ons vinden in de bouw van de appartementen, maar niet in de plannen voor de 9 stadswoningen die zouden moeten worden gebouwd op de plek van de grote bomen op de Karmelietenhof en een de Overtuinen. Vindt het college bomen in de binnenstad eigenlijk wel belangrijk – ook met het oog op de kap bij het bisschoppelijk paleis – en is zij dan bereid om alternatieven voor dit deel van de plannen te onderzoeken waarbij meer grote bomen blijven behouden – waaronder afzien van de bouw van de 9 stadswoningen? Dan kunnen we de Overtuinen nog ecologischer en opener inrichten, waar de binnenstad echt naar snakt? Dus niet groei centraal, maar de leefbaarheid. Graag een reactie op die vragen.

Voorzitter. Er is een vergunning aangevraagd voor de kap van 21 bomen en in de bijgevoegde stukken alsook in de toelichting op het Bestemmingsplan wordt vrij vaag gedaan over de 1-op-1 compensatie daarvan. We hebben vanochtend informatie ontvangen dat er maar 9 bomen terug zouden komen. Twee vragen: waarom is de vergunning aangevraagd nog voordat wij het bestemmingsplan vaststellen? Wordt geen kap toegestaan zolang het bestemmingsplan niet is vastgesteld? En kan het college toezeggen dat alle bomen in dit gebied 1 op 1 worden herplant?

Tot slot, parkeren. Op 1 minuut lopen van de eventuele woningen stopt elk kwartier een bus richting Centraal Station, en met de fiets of te voet zijn twee treinstations en het centrum zeer goed te bereiken. Mooi, want dan kunnen we deze ontwikkeling regelen met een lage parkeernorm. Dat past ook bij de visie van dit college, en van de Partij voor de Dieren, van een binnenstad met minder auto’s. Maar met grote verbazing lezen we dat dit college een parkeergarage voor maar liefst 40 auto’s wil inpassen. Dit college kiest dus voor méér auto’s in de binnenstad. Dat kan niet de bedoeling zijn. Is het college met de Partij voor de Dieren eens dat als je minder auto’s de binnenstad in wil hebben, je er geen parkeergarage bij moet bouwen? Zo ja, ziet zij dan af van dit plan? Want wij snappen dit echt niet. En ziet het college, met het oog op het addendum Nota parkeernormen, ruimte om deze locatie als maatwerkgebied met een extra lage parkeernorm aan te wijzen?

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Kredietaanvraag realisatie tijdelijk P&R terrein Business Park Papendorp

Lees verder

Commissiebijdrage Maliebaan deel II

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer