Commis­sie­bij­drage Maliebaan deel II


12 december 2019

Historicus en Utrechter Maarten van Rossem ziet de Maliebaan als een betekenisvolle plek die belangrijke delen van de Utrechtse geschiedenis weerspiegelt en hij vindt het ‘idioot’ dat deze bijzondere plek nu wordt gebruikt voor het afhandelen van verkeersstromen.

Hij, en enkele metgezellen, stelt voor om het voorstel van het college om de middenbaan van de Maliebaan vrij te maken van auto’s over te nemen, én aan te grijpen voor verdere vergroening. Het raadsvoorstel is een kans om een park terug te geven aan de Utrechters, zegt team Van Rossem.

Voorzitter, wij steunen dit idee. In het voorstel zien we meer groen, en dus meer kans voor planten, bloemen, kruiden, eventueel meer bomen en dus sowieso meer biodiversiteit. Wij zien het voorgestelde Maliepark dus wel zitten. We vragen aan de wethouder dan ook om zich te verdiepen in het voorstel “Een gouden kans voor de Maliebaan”, en kan zij toezeggen om het concept ervan over te nemen? Het idee is: van de asfaltbaan aan elke zijde een meter eraf, en dat over een lengte van 800 meter. En dit dan verder vergroenen dus. Het verder vergroenen van de Maliebaan zou geld kosten. Daarom: is de wethouder bereid te investeren hierin? Het wel of niet herinrichten van de ventwegen leidt tot een kostenverschil van tussen de 0,5 en 1 miljoen euro, afhankelijk van de precieze wijze van herinrichting. Is de wethouder bereid om het budget dat overblijft te besteden aan vergroening van de middenbaan? En als dat onvoldoende is, ziet zij mogelijkheden om elders budget te vinden?

Tot slot, het voorstel van het college leidt tot meer verkeer vlak voor de gevels. We snappen dat de bewoners dat vervelend vinden. We vragen dan ook nogmaals dat in het Utrechtse verkeerssysteem tijdelijk duidelijk kan worden gemaakt dat de Maliebaan geen doorgaande weg meer is. En we sluiten ons aan bij de roep om maatregelen die geluidsoverlast beperken. Plan B van de bewoners heeft echter niet onze voorkeur. Het verschil met huidige situatie is zo klein, dat we het budget dat ervoor nodig is liever investeren elders en er dan maar voor zouden kiezen om de Maliebaan te laten zoals hij nu is.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Vrouwjuttenhof

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Het Nieuwe Zandpad: een vernieuwde aanpak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer