Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vestiging voor­keurs­recht op grond van Wet voor­keurs­recht gemeenten (Wvg) in Deel­gebied 6 Merwe­deka­naalzone


1 september 2022

Voorzitter, ik kan het kort houden. De Partij voor de Dieren staat positief tegenover actief grondbeleid door de gemeente. Dat zal de andere fracties hier aanwezig niet verbazen. Het geeft meer mogelijkheid om te sturen en om herontwikkelingen in goede - duurzame - banen te leiden. Ook kunnen we zo speculatie buiten de deur zetten. Mijn fractie kan instemmen met het vestigen van voorkeursrecht op de aangewezen gebieden in dit deelgebied van de Merwedekanaalzone. Daarbij moet wel gezegd worden dat wij zorgvuldige en heldere communicatie met de eigenaren van deze percelen belangrijk vinden.

Ook spoort mijn fractie het college aan om in de Nota van uitgangspunten met een groen, duurzaam, diervriendelijk en sociaal plan voor dit deelgebied te komen. Dit geef ik graag mee aan de wethouder.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Evaluatie tijdelijke terrassen 2021 en technische wijzigingen beleidsregel terrassen

Lees verder

Commissiebijdrage Lokale ombudsman

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer